22. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 8 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 219 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 8. 7. 2021).

Nově zařazené látky na Kandidátský seznam (dále KS), jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC -, CAS -): látka toxická pro reprodukci; používá se k výrobě vonných látek do čisticích prostředků a výrobků pro osobní hygienu
  2. Orthoboric acid, sodium salt (EC 237-560-2, CAS 13840-56-7): látka toxická pro reprodukci; nemá registraci podle nařízení REACH, může být použita jako rozpouštědlo a inhibitor koroze;
  3. 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP) (EC 221-967-7, CAS 3296-90-0); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) – EC 253-057-0, CAS 36483-57-5; 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) – EC 202-480-9, CAS 1522-92-5; tyto látky jsou karcinogenní, používají se při výrobě plastových výrobků a chemikálií a jako meziprodukty;
  4. Glutaral (EC 203-856-5, CAS 111-30-8): senzibilizátor dýchacích cest (čl. 57(f) - lidské zdraví); používá se jako biocid, k činění kůže a při zpracování rentgenových snímků;
  5. Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) (UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17) (EC -, CAS -): látka PBT a vPvB; používá se do polymerů/pryže, lepidel a těsnicích hmot, nátěrových hmot, v pracovních tekutinách a ve výrobcích a barvivech k úpravě textilu;
  6. Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains fromoligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC -, CAS -): látka toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor pro lidské zdraví a životní prostředí, (čl. 57f); používá se při výrobě chemikálií, pryžových a plastových výrobků;
  7. 1,4-dioxane (EC 204-661-8, CAS 123-91-1): látka karcinogenní a možné vážné účinky pro životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f); látka se používá v laboratorních chemikáliích, regulátorech pH, výrobcích k úpravě vody a jako rozpouštědlo k výrobě dalších chemikálií;
  8. 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol;(bisphenol B) (EC 201-025-1, CAS 77-40-7): endokrinní disruptor s účinky na životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f); látka nemá registraci podle nařízení REACH, může být použita při výrobě fenolové a polykarbonátové pryskyřice.

Kandidátský seznam obsahuje nyní 219 SVHC látek, z nichž 54 látek je zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH, tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látek do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech.

Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1 % hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům.

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU oznamovat výrobky do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,1 % hm.

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců od jejího zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Informace o všech povinnostech a souvisejících nástrojích najdete na internetových stránkách ECHA.

Další informace

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR