9. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Máte další informace k použití 8 látek navržených pro autorizaci?

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 11. doporučení na zařazení dalších 8 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 2. května 2022 (zveřejněno ECHA 2. 2. 2022).

ECHA pravidelně doporučuje látky z Kandidátského seznamu pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Další doporučené látky s příklady použití:

  1. Ethylenediamine (EC 203-468-6, CAS 107-15-3): senzibilizátor dýchacích cest (čl. 57(f) - lidské zdraví); používá se jako čisticí činidlo v rafinérských tocích, inhibitor koroze, procesní přísada, při kontrole emisí zápachu;
  2. 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC -, CAS -): látka toxická pro reprodukci; používá se k výrobě vonných látek do čisticích prostředků a výrobků pro osobní hygienu;
  3. Lead (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1): látka toxická pro reprodukci; používá se při výrobě baterií, různých částí vozidel, strojů, nábytku, opláštění kabelů, pájení;
  4. Glutaral (EC 203-856-5, CAS 111-30-8): senzibilizátor dýchacích cest (čl. 57(f) - lidské zdraví); použití jako biocid, k činění kůže a při zpracování rentgenových snímků;
  5. 2-methyl-1-(4-methyl thiophenyl)-2-morpho linopropan-1-one (EC 400-600-6, CAS 71868-10-5): látka toxická pro reprodukci; použití jako fotoiniciátor do UV-vytvrzovaných nátěrů, inkoustů a lepidel;
  6. 2-benzyl-2-dimethyl amino-4'-morpholino butyrophenone (EC 404-360-3, CAS 119313-12-1): látka toxická pro reprodukci; použití jako fotoiniciátor do UV-vytvrzovaných nátěrů, inkoustů a lepidel;
  7. Diisohexyl phthalate (EC 276-090-2, CAS 71850-09-4): látka toxická pro reprodukci; nemá registraci podle nařízení REACH
  8. Orthoboric acid, sodium salt (EC 237-560-2, CAS 13840-56-7): látka toxická pro reprodukci; nemá registraci podle nařízení REACH, může být použita jako rozpouštědlo a inhibitor koroze.

ECHA očekává komentáře a další informace k použití 8 výše uvedených látek, k případným výjimkám z požadavku autorizace a k návrhu přechodných opatření.
Evropská komise navíc požaduje informace o možných socioekonomických důsledcích zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH. Tyto informace budou předány přímo Komisi a nebudou vzaty do úvahy ECHA v jejím konečném 11. doporučení, které ECHA předloží Evropské komisi na jaře 2023.

Pokud je látka zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení, může být uvedena na trh nebo používána po stanoveném datu pouze, je-li pro konkrétní použití uděleno povolení.

Další informace:

Konzultace k 11. doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení

Povolování

Ke stažení:

 

Foto: ilustrační/ Pexels

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR