29. 3. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Mapování potenciálně škodlivých chemických látek vede ke splnění cíle v roce 2027

V roce 2021 pokračovala ECHA v mapování registrovaných látek s cílem identifikovat látky vyžadující řízení rizik nebo více údajů k ověření nebezpečnosti. Cílem je úplný přehled o všech registrovaných látkách do roku 2027 (zveřejněno ECHA 16. 3. 2022).

Nástroj pro mapování všech látek registrovaných nad jednu tunu „chemický vesmír“ pomáhá členským státům a orgánům EU zaměřit se na látky, které mohou vzbuzovat obavy a určit vhodná regulační opatření. Díky mapování se snadněji předpovídají připravovaná regulační opatření.

Bylo posouzeno 250 chemických látek registrovaných ve velkých objemech, které nebyly zařazeny do žádné regulační skupiny v chemickém vesmíru a zbývá přibližně 1 300 látek, u nichž je potřeba přezkoumat regulační opatření. Zároveň bylo hodnoceno přibližně 530 látek registrovaných v nižších objemech tj. 1–100 tun za rok. Cílem agentury ECHA je do roku 2027 vytvořit úplný přehled o všech látkách registrovaných nad 1 tunu.

Nový soubor „posouzení regulačních potřeb“ ukazuje látky, které procházejí skupinovým hodnocením. V roce 2021 ECHA posoudila 1 900 látek a kategorizovala je na základě potřeby regulačního opatření. 300 látek bylo identifikováno jako kandidáti pro další regulaci řízení rizik v EU. U přibližně 800 látek budou před zahájením regulačních opatření požadovány další údaje k potvrzení nebezpečnosti a zbývajících 800 látek v současnosti nevyžaduje další opatření.

V prosinci 2021 zveřejnila ECHA první soubor skupinových hodnocení, která společnostem pomohou předvídat kroky plánované v oblasti regulace a připravit strategii pro nahrazení škodlivých chemických látek bezpečnějšími alternativami.

Koncem letošního roku bude zveřejněna výroční zpráva agentury ECHA k integrované regulační strategii, která bude zahrnovat důkladnou analýzu mapování a navrhovaných regulačních opatření.

Pokud chcete znát skupiny, do kterých byly zařazeny vaše látky, kompletní seznam najdete na webových stránkách agentury ECHA.

Další informace:

 

Foto: zdroj: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR