18. 4. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Průmyslová Ekologie

RAC přijal čtrnáct návrhů harmonizované klasifikace a označování a SEAC přijal dva návrhy na omezení

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal čtrnáct návrhů na harmonizaci klasifikace a označování, jakož i jeden návrh na omezení olova v nábojích. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal dvě konečné stanoviska k návrhům na omezení.

Výbory souhlasili s návrhem omezit olovo a jeho sloučeniny v nábojích na střelbu s brokovnice v mokřadech nebo na místech, kde může náboj dopadnout v oblasti mokřadů. 

Výbor SEAC přijal dvě konečná stanoviska na řízení používání diisokyanátů na pracovišti, zejména prostřednictvím odborné přípravy pracovníků a omezení používání olovnatých stabilizátorů ve výrobcích z PVC. 

RAC přijala stanoviska k hodnocení tří dokumentací připravených agenturou ECHA o limitech expozice při práci (OEL), pro nikl a jeho sloučeniny, benzen a akrylonitril. 

Výbory také projednali a schválili sedm návrhů stanovisek RAC a pět návrhů stanovisek SEAC ohledně šesti žádostí o povolení použití látek obsahujících chrom (VI). 

Více informací o dohodnutých návrzích stanovisek v rámci postupu schvalování, čtrnácti přijatých stanoviscích o harmonizované klasifikaci a označování a třech návrzích o omezeních jsou k dispozici v příloze. 

Výbor SEAC oslavil své 10. výročí. V prvním desetiletí fungování SEAC bylo přijato spolu 23 konečných stanovisek k návrhům na omezení a 181 konečných stanovisek k žádostem o povolení. 

Další informace https://echa.europa.eu/sk/-/rac-adopts-fourteen-proposals-for-harmonised-classification-and-labelling-and-seac-adopts-two-restriction-proposals

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR