26. 2. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: L. Špaček

Kybernetická bezpečnost

S účinností zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony, transponujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále jen „Směrnice NIS“), patří mezi dotčená odvětví i chemický průmysl.

Již v roce 2016 vznikla v rámci výboru SCHP ČR pro péči o hmotný majetek a jeho údržbu pracovní skupina DCS. Na základě znalostí z výboru údržba jsou DCS systémy striktně  izolovány od IT sítí a internetu.

Do implementace Směrnice NIS se zapojil tým složený ze zástupců výborů pro údržbu, HSE a legislativního. Využito bylo erudice IT expertů společností Unipetrol a BorsodChemMCHZ. Zprávu projednalo představenstvo SCHP ČR dne 31. 1. 2018 a rozhodlo, že bude pro členské organizace připraven workshop s pracovníky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a že v rámci připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti budou osloveny všechny členské organizace.

Vyhláška o kybernetické bezpečnosti byla rozeslána všem společnostem dne 19. 2. 2018 s termínem pro předložení připomínek do 8. 3. 2018. Workshop se uskutečnil ve velké zasedací místnosti Svazu průmyslu a dopravy dne 21. 2. 2018.

Velká pozornost byla věnována vedle specifik chemického průmyslu a dopadových kritérií i dotazům k vyhlášce o kybernetické bezpečnosti, která je právě v připomínkovém řízení.

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je závislé poskytování služby, je posuzován na základě dopadových kritérií:

  • závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50 000 osob,
  • závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či narušení provozu prvku kritické infrastruktury,
  • hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP,
  • nedostupnost druhu služby pro více než 1 600 osob, která není nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, nebo
  • oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých, nebo 1000 zraněných osob
  • narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného systému.

Posuzování bude provádět NÚKIB a teprve na jeho výsledku může být rozhodnuto, že se na společnost zákon vztahuje a v jakém rozsahu. Samotné nezávislé posouzení by však mělo vést ke zvýšení bezpečnosti provozu jednotlivých zařízení.

Workshop byl velmi přínosný, za což patří poděkování nejen pracovníkům  NÚKIB, ale i všem zástupcům členských organizací SCHP ČR.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR