6. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Konzultace k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu

ECHA vyzývá zainteresované subjekty k připomínkování nových poznatků ohledně harmonizované klasifikace glyfosátu s termínem do 12. dubna 2022 (zveřejněno ECHA 30. 3 .2022).

Glyfosát (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6) má v současnosti harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

22. listopadu 2021 byla ukončena konzultace k vědeckým hodnocením glyfosátu, které připravila skupina hodnotící glyfosát (AGG).

Mezitím byly zveřejněny nové informace, které by mohly být relevantní pro klasifikaci látky z hlediska:

  • senzibilizace dýchacích cest
  • toxicity pro specifické cílové orgány – jednorázové expozice (podráždění dýchacích cest)
  • mutagenity v zárodečných buňkách
  • karcinogenity
  • reprodukční toxicity
  • nebezpečnosti pro vodní prostředí.

Termín pro podání připomínek, které by se vztahovaly k těmto třídám nebezpečnosti je 12. dubna 2022.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Podání připomínek ke klasifikaci glyfosátu

 

Foto: zdroj pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR