Název projektu: Konfigurátor vhodných OOPP na základě vyhodnocení rizik práce zaměstnance

(prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pomocí nástroje na přiřazení OOPP na základě vyplněné tabulky rizik zaměstnance)

 

Realizace projektu: leden 2023 až leden 2024

Realizátor projektu: Svaz chemického průmyslu ČR, z.s.

 

Projekt je financován v souladu s Návrhem opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2023.

OOPP jsou důležitou a v mnoha případech nepostradatelnou součástí pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zahrnují velké množství prostředků a pomůcek, které chrání různé části lidského těla „od hlavy až k patě“. Používáním vhodné ochranné pracovní pomůcky dochází k prevenci rizik před pracovním úrazem a nemocí z povolání. Pro posouzení míry rizika a vyhodnocení rizik jednotlivých pracovních zařazení k výběru vhodných OOPP pomáhá „Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocených rizik“, která je uvedena jako příloha Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Nicméně tato tabulka je pouze výčtem jednotlivých rizik práce a částí těla a orgánů, které mají být chráněny. Nenabízí však adekvátní OOPP, které by uvedená rizika eliminovala. Zaměstnavatel tak musí složitě vyhledávat vhodná OOPP v katalozích výrobců, dovozců a prodejců, v seznamech zkušeben oprávněných zkoušet a certifikovat OOPP, v oficiálních databázích obsahující schválené či certifikované výrobky, přitom musí neustále sledovat příslušnou legislativu, která se týká výběru OOPP. Jde převážně o velké množství norem EN ČSN, které předepisují konkrétní vlastnosti, označování a zkušební metody pro certifikované OOPP pro jednotlivé části těla.   Nástroj Konfigurátor vhodných OOPP na základě vyplnění tabulky vyhodnocení rizik práce každého zaměstnance pomůže s výběrem vhodného OOPP.  Konfigurátor kromě vybraných OOPP dá ucelenou informaci o různých variantách, stupních ochrany a třídách konkrétního OOPP.

Detailní informace o projektu, jeho průběh, aktivity a výstupy z něj najdete na webových stránkách projektu www.konfiguratoroopp.cz

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR