16. 5. 2019

Konference - Odpovědné podnikání v chemii 16.-17.5.2019 Litoměřice

Tradiční konference z cyklu Odpovědné podnikání v chemii, která se tentokrát konala ve dnech 16. a 17. května v Litoměřicích se setkala s velkým zájmem. Úspěšné konference se tentokrát zúčastnilo více než 65 účastníků.

Tradičním tématem byla společenská odpovědnost a Responsible Care. Konference byla, tak jako v loňském roce, s mezinárodní účastí. Jako hosty jsme přivítali Giulii Casasole z Cefic, která představila omlazení programu Responsible Care, svůj příspěvek přednesla i ředitelka slovenského svazu chemického a farmaceutického Silvia Surová.

Dalšími tématy byla tradiční témata z oblasti životního prostředí jako nejlepší dostupné techniky a BREFs, problematika vodního hospodářství a oběhového hospodářství. Tématu oběhového hospodářství byl věnován samostatný blok, ve kterém jsme přivítali ředitele odboru odpadů (MŽP) Jaromíra Manharta, jehož prezentace vyvolala zajímavou diskusi i vzhledem k účasti dalšího hosta Miloše Kužvarta z České asociace oběhového hospodářství.

Samostatný blok věnovaný legislativě uvedl další významný host – náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů (MŽP) Vladislav Smrž, který přítomné zasvětil do problematiky světelného znečištění. Světelné znečištění je tématem, které v poslední době nabírá na důležitosti. V této fázi se zatím objevují pouze doporučení na využití nových typů osvětlení v průmyslových areálech při rekonstrukcích osvětlení, které jsou lépe zacílená na plochy, které je potřeba osvětlit tak, aby nevhodně použité osvětlení nesměřovalo ke vzniku konfliktů s okolím průmyslových areálů. Avšak vše směruje k postupnému zavádění závazných norem, proto nám bylo doporučeno se problematice věnovat již nyní. Téma světelného znečištění rovněž zaujalo přítomné, důkazem byly diskuse nad tímto tématem ještě dlouho po skončení příspěvku pana náměstka.

Druhý den konference byl rovněž věnován sociálnímu dialogu a to konkrétně realizaci sektorové dohody pro chemii, kdy kromě zástupce hostitelů konference diskutovali i zástupci středních škol a další. V rámci druhého dne jsme se věnovali rovněž poučení z mimořádných událostí v roce 2018 a opět jsme se vrátili k programu Responsible Care.

Na závěr konference jsme navštívili výrobní areály Lovochemie, a.s. a Glanzstoff-Bohemia s.r.o., kde pro nás byla připravena poutavá exkurze.

 

Na závěr dodejme, že v roce 2020 se setkáme ve dnech 23. a 24. dubna v Litvínově a v roce 2021 v Přerově.

 

Prezentace ke stažení v příloze.

 

190516_Program konference _KA4_16 -17 5 2019_ 9. 5. 2019.pdf (391 kB)

01_LŠ_zahájení konference Litoměřice dne 16. 5. 2019_fin.pptx (6122 kB)

03_190516 Prezentace SCHP HSE (2).pptx (10958 kB)

04_GB presentation 160519.pptx (126357 kB)

06_Casasole_Launch of the RC tool in Czech Republic-May 2019.pdf (1682 kB)

07_Prezentácia RC 2019F.pptx (8849 kB)

09_Prezentace Benchmark.pptx (2164 kB)

11_WGC BREF Sláma_akt 05_2019.pptx (1892 kB)

13_Manhart Litoměřice 16.5.2019 SCHP společné jednání.ppt (2543 kB)

13_MPO a oběhové hospodářství.pptx (17676 kB)

14_Kužvart_ČAObH.ppt (252 kB)

15_Suchý_Legislativa_konference Litoměřice dne 16. 5. 2019_fin.pptx (933 kB)

16_Smrž_svetelne_znecisteni_SCHP.pptx (9439 kB)

18_Dítě_Novelizace.pptx (4116 kB)

19_Krejčová_Aktuální chemická legislativa_Litoměřice.pptx (135 kB)

21_Talichova_HZS_Konference prevence závažných havárií.pptx (85 kB)

22_190517_Lovochemie_Realizace sektorové dohody.pptx (2025 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR