1. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Jsme pro zachování provozu průmyslových podniků

Se znepokojením sledujeme současný vývoj boje s pandemií COVID-19 a oceňujeme přístup MPO k zajištění provozu průmyslu ČR. Chápeme současně, že je nezbytné přijmout další opatření k zamezení šíření nákazy u zaměstnavatelů, kdy je pravděpodobné, že i pracovní místa a mobilita pro dojezd do zaměstnání mohou být nadále pravděpodobným významným zdrojem šíření nákazy. Současně je zřejmé, že současná kritická situace v našem hospodářství vyžaduje zajištění fungování klíčových odvětví při zajištění nezbytné ochrany svých zaměstnanců nejenom z pohledu ekonomické nezbytnosti, ale zejména z důvodu zajištění disponibility nezbytných produktů a odvrácení negativních sociálních dopadů.

V této souvislosti uvádíme, proč by se na subjekty chemického průmyslu (mj. sdružené ve Svazu chemického průmyslu ČR) nemělo vztahovat opatření k omezení výroby:

  • Velká část podniků chemického průmyslu je nezbytná pro zajištění ochrany obyvatel: dezinfekce, suroviny pro výrobu léčiv, balící materiály, mobilita aj.
  • Významná část podniků chemického průmyslu je dodavatelem nebo odběratelem subjektů kritické infrastruktury s fatálním vlivem na jejich provozuschopnost.
  • Ekonomické dopady na odstavení a znovu zprovoznění chemických výrob jsou značné, při jejich realizaci dojde nejenom k újmě samotnému podnikatelskému subjektu, ale významnému dopadu na ziskovost a tudíž platby daní, resp. snížení příjmu státního rozpočtu.
  • Současně upozorňujeme, že bezpečné odstavení řady chemických výrob si vyžaduje několikadenní činnosti a proto by bylo nezbytné omezení vyhlašovat minimálně v týdenním předstihu.
  • Chemické podniky již od samého počátku zavedly opatření k zamezení šíření nákazy, mj.: eliminace styku při předávání směn, minimalizace osob na jednom pracovišti, povinné ochranné pomůcky, přísné dodržování karanténních opatření.
  • Řada z těchto podniků testuje své zaměstnance a je připravena se prostřednictvím svých závodních lékařů podílet na očkování. Dle podmínek nových vládních opatření bude testování zajištěno ve všech provozujících společnostech odvětví.

Řada výše uvedených argumentů pochopitelně platí i pro jiné významné („essential“) odvětví českého hospodářství.

Věříme, že se v krátké době podaří eliminovat současné nárůsty počtu nakažených nejenom již přijatými opatřeními platnými od 1.3.2021, ale i intenzivní vakcinací obyvatel v souladu s přijatou strategií vakcinace ČR.

 

Ivan Souček – ředitel SCHP ČR

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR