13. 2. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Jednání ve věci implementace zákona o prekurzorech výbušnin

Dne 5.2 2018 proběhlo v sídle Svazu jednání mezi zástupci Svazu, MPO a Policie ČR ve věci implementace zákona č. 259/2014 Sb. o prekurzorech výbušnin. Jednání se za Svaz zúčastnili ředitel Ing. Ivan Souček, Ph.D. a Ing. Alena Krejčová, za MPO Ing. Alexandra Novotná, za Policii ČR plk. Ing. František Šimon, vedoucí 2. oddělení, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, a pplk. Mgr. Tomáš Holub ze stejného oddělení. Toto  pracoviště bylo pověřeno plněním funkce kontaktního místa, které bude přijímat hlášení o podezřelých transakcích   podle  zákona o prekurzorech výbušnin.

Na jednání zástupci Policie ČR informovali o své činnosti kontaktního místa a dále proběhla diskuse o vzájemné spolupráci a o možnostech zvyšování povědomí podnikatelů o povinnostech, které pro ně plynou ze zákona o prekurzorech výbušnin.  Bylo dohodnuto, že se zástupci Policie ČR zúčastní jednání Výboru pro management chemických látek, případně i Valné hromady SCHP ČR, kde budou informovat o své činnosti.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR