18. 10. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ekotox

Jak ovlivňuje REACH a CLP strategii trvale udržitelného rozvoje průmyslu?

Udržitelnost je stále důležitější v agendě průmyslu, ale management chemických látek často není přímo spojen se strategiemi udržitelnosti podniků. REACH se však považuje za nepřímý příspěvek k ziskovosti nebo k dlouhodobému zvýhodnění značkových společností.

Podle studie, kterou dala vypracovat ECHA, se společnosti stále potýkají s řízením chemických látek hlavně v souvislosti s dodržováním všech příslušných nařízení. 

Soulad s právními předpisy o chemických látkách a směsích považují společnosti za výchozí bod, který poskytuje "licenci na provoz" ve svých podnikatelských oblastech, ale tuto problematiku přímo nespojují s jejich strategiemi udržitelnosti.

Vývoj udržitelnějšího chemického managementu je více ovlivněn regulačními požadavky, očekáváním zákazníků nebo obchodními strategiemi společností.

Kvalitní informace v REACH registračních dokumentacích společností nebyly považovány za komerční aktiva. Kvalita dokumentace ve skutečnosti nemá roli v programech dodržování shody v průmyslu a 19 společností účastnících se této studii nemá specifické cíle (například klíčové ukazatele výkonnosti) nebo strategie pro řešení kvality dokumentace.

Společnosti, které usilují o udržitelné používání chemických látek, oceňují zejména předvídatelnost regulačních opatření s cílem zůstat "předpřipravený". Studie ukazuje, že Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy je hlavní hnací silou inovací a substitucí méně nebezpečných chemických látek a směsí.

Obecně se poptávka po trvalejších výrobcích a výrobních procesech na trhu zvyšuje a je nejvýraznější v podnicích, které čelí přímo spotřebitelům. Maloobchodníci hrají důležitou roli při přenosu trendů v poptávce spotřebitelů.

Hlavním zjištěním zprávy je, že nařízení REACH a CLP mají rozhodující, i když jen nepřímý vliv na udržitelnost a obchodní strategie společností. Kandidátský seznam má vliv zejména na poptávku na trhu a používá se jako opatření pro investory na porovnávání výkonnosti udržitelnosti společností. Požadavky trhu a investorů mají následně přímý vliv na integrované podnikové obchodní strategie, včetně strategií udržitelnosti.

Studie přináší agentuře ECHA několik doporučení k využití příležitosti pro další zlepšení situace. Například způsoby, jak povzbudit společnosti, aby do svých integrovaných strategií udržitelnosti podniků zahrnuli správné řízení chemických látek, a to vypracováním referenčních nástrojů pro podávání zpráv.

Několik těchto doporučení může také pomoci agentuře ECHA při dosahování cílů Světového summitu trvale udržitelného rozvoje do roku 2020. Agentura ECHA začne diskutovat o těchto nápadech s průmyslem, nevládními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR