8. 3. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Ekotoxikologické centrum

Inspektoři začali kontrolovat klasifikaci a označování směsí

Kontroly se začaly v lednu 2018 v rámci projektu na prosazování právních předpisů REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkově se na projektu zúčastní 31 evropských zemí.

Kontroly v členských státech EU a EHP zjistí, zda klasifikace a označení směsi odpovídá informacím uvedeným v bezpečnostním listu pro směs.

Členské státy mohou do svých inspekcí zahrnout i další moduly. Dodatečné moduly zahrnují: výjimky týkající se požadavků na označování a balení, povinnost použít harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH), zvláštní požadavky nařízení CLP pro kapalné kapsle pracího detergentu (příjemce patří mezi) a autorizaci a označování biocidních přípravků.

Modul REF-6 o biocidních přípravcích je první projekt společně realizovaný fórem pro výměnu informací o prosazování právních předpisů a podskupinou fóra pro regulaci biocidních přípravků (BPRS). Tento modul je také prvním projektem prosazování, na němž se BPRS účastní - podskupina byla založena v březnu 2017.

Projekt REF-6 byl přijat na konci roku 2016. Inspekční činnosti budou pokračovat i v roce 2018. Zpráva o výsledcích inspekcí bude k dispozici ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019.

základní informace
Fórum koordinuje různé projekty na prosazování právních předpisů, přičemž jedním z hlavních projektů je projekt REACH-EN-FORCE (REF), jehož cílem je harmonizace prosazování v každém členském státě a kontrola současné úrovně dodržování zvláštních povinností uložených průmyslu nařízeními REACH, CLP a PIC.


Další informace

https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-begin-controls-of-classification-and-labelling-of-mixtures

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR