22. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na detergenty a čisticí prostředky (zveřejněno 12. 11. 2019).

Fórum o prosazování odsouhlasilo, že jeho další hlavní projekt REF-9 bude zaměřen na ustanovení týkající se povolení podle nařízení REACH, která mají chránit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a životní prostředí.

Inspektoři budou kontrolovat, zda látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC), které podléhají povolení, nejsou uváděny na trh bez platného povolení a pokud jsou povoleny, zda jsou používány v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o povolení.

Projekt o prosazování bude připraven v roce 2020, kontroly budou provedeny v roce 2021 a zpráva o projektu bude zveřejněna pravděpodobně na konci roku 2022.

Fórum rovněž zahájilo přípravu pilotního projektu, který se zaměří na látky opětovně získané z odpadu, zejména v souvislosti s osvobozením od registrační povinnosti, ale může se zabývat také dalšími povinnostmi souvisejícími s chemickými látkami v odpadu. Rozsah a lhůty tohoto projektu budou upřesněny počátkem roku 2020.

Pilotní projekt ke klasifikaci směsí bude zaměřen na využití překlenovacích principů v klasifikaci detergentů a čisticích prostředků. Příprava tohoto projektu bude zahájena koncem roku 2020, přičemž bude stanoven časový harmonogram projektu.

Fórum přijalo také zprávu o pilotním projektu, který se týkal povinností vztahujících se na látky v předmětech. Výsledky budou sděleny společně se zveřejněním zprávy.

Fórum dále přezkoumalo výsledky projektu REF-6, který se týkal směsí ve smyslu nařízení CLP. Zpráva o tomto projektu bude zveřejněna ke konci roku 2019.

Fórum začalo rovněž pracovat na první aktualizaci svého přehledu analytických metod doporučených k prosazování omezení podle nařízení REACH. V tomto případě by byla uvítána spolupráce s třetími stranami.

Na zasedání, které se koná každoročně, Fórum rovněž uzavřelo společnou akci se zúčastněnými stranami ke zjištění kvality bezpečnostních listů (SDS). Inspektoři diskutovali se zúčastněnými stranami o častých nedostatcích SDS a o možném řešení tohoto problému.

Fórum nabídlo poskytnutí standardních formulací k SDS, které používá průmysl při jejich generování. Akreditované zainteresované strany ECHA nabídly pomoc v podobě např. osvědčených postupů při sestavování SDS, školení společností o kvalitě SDS nebo rozvoj odvětví používajícího mapy a podpora jejich využívání.

Společně s 12 zúčastněnými stranami byla na zasedání Fóra prodiskutována i řada dalších otázek.

V Helsinkách se zasedání Fóra pro výměnu informací o prosazování konalo ve dnech 4. - 7. 11. 2019 a ve dnech 7. - 8. 11. 2019 se sešla podskupina pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS).

DALŠÍ INFORMACE:

Fórum o prosazování

Přehled analytických metod doporučených k prosazování omezení podle REACH

 

ilustrační obrázek/publicdomainpictures

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR