29. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám

Hlavní projekt fóra o prosazování plánovaný na rok 2022 (REF-10) se zaměří především na integrované kontroly spotřebních výrobků. Bude kontrolováno dodržování povinností podle různých právních předpisů týkajících se především předmětů, ale také směsí.

Inspektoři zkontrolují, zda výrobky splňují omezení pro vybrané nebezpečné látky podle nařízení REACH a rovněž omezení týkající se přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek definovaná nařízením o POPs. O konkrétních látkách, na které se budou tyto kontroly vztahovat, se rozhodne v roce 2021. Potenciálně by mohlo jít například o ftaláty nebo PFOS.

Inspektoři budou kontrolovat také dodržování povinností podle nařízení REACH, které se týkají sdělování informací o látkách SVHC v předmětech v dodavatelském řetězci.

Povinnosti podle nařízení REACH a POPs budou kontrolovány u konkrétních druhů materiálů, jako je kaučuk, plasty nebo textilie. To, že každý výrobek bude kontrolován pro několik požadavků REACH nebo POPs rozšíří rozsah kontrol a posílí ochranu občanů EU a životního prostředí. Projekt prosazování REF-10 bude připraven v roce 2021, inspekce budou provedeny v roce 2022 a zpráva se očekává na konci roku 2023.

Fórum o prosazování stanovilo také harmonogramy pro pilotní projekt ke klasifikaci směsí, který se zaměří na klasifikaci detergentů a čisticích prostředků. Příprava tohoto projektu bude zahájena koncem 2020, inspekce se uskuteční v letech 2021 a 2022 a zpráva se očekává v roce 2023.

Podskupina fóra pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) posoudila probíhající činnosti členských států v oblasti nevyhovujících dezinfekčních prostředků na ruce, které se objevily na trhu během pandemie COVID-19, se závěrem, že současná opatření na vnitrostátní úrovni jsou pro řešení těchto případů dostatečná.

Bylo dohodnuto, že BPRS bude spolupracovat s Komisí na řešení veškerých otázek, které souvisejí s koordinací mezi nařízeními o biocidech a kosmetických přípravcích.

Další informace:

Foto: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR