16. 8. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Česká inspekce životního prostředí/ CIZP

Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 60 tisíc společnosti Alza.cz za nedodržování pravidel při prodeji chemikálií na internetu

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 60 tisíc korun společnosti Alza.cz a.s. za nedodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Pokuta vzešla z kontrol zaměřených na dodržování chemické legislativy, při nichž inspektoři ČIŽP prověřili v Česku přes 50 provozovatelů e-shopů.

Kontrolní akce byla součástí pilotního projektu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), který zjišťoval dodržování chemické legislativy v evropských zemích. Kromě Česka se ho zúčastnilo 14 členských států EU.

Inspektoři ČIŽP kontrolovali povinnost uvádět „typ nebezpečnosti“ v rámci internetového prodeje chemických směsí. 

Minimem informací, které by měl mít spotřebitel k dispozici, je uvedení takzvaných H-vět, např. „Může vyvolat alergickou reakci“ nebo „Zdraví škodlivý při požití“ atd. 

„Výrobky nabízené v e-shopu společnosti Alza měly například nečitelné údaje o svých nebezpečných vlastnostech nebo přelepené pokyny o bezpečném zacházení. 

U šesti výrobků (rozmrazovač skel, prací kapsle, aditivum do benzínu, lepidla) nebyl vůbec uveden typ nebezpečnosti,“ řekl Lukáš Kůs, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP.

ČIŽP v rámci celé kontrolní akce prověřila 51 e-shopů a celkem 354 výrobků. Inspektoři dosud uložili 43 pravomocných pokut v celkové výši 1 285 500 korun.

Nejvyšší pravomocné pokuty vzešlé z této kontrolní akce, o kterých ČIŽP informovala již dříve:

HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., provozovatel e-shopu www.kasa.cz – 100 tisíc korun

Provozovatel internetového obchodu neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u 89 výrobků (například rozmrazovač, čistič, bazénová chemie nebo hnojiva a biocidní přípravky).

Internet Mall, a.s., provozovatel e-shopu www.mall.cz – 90 tisíc korun

Provozovatel internetového obchodu neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u 6 výrobků (například bazénová chemie, čistič, plynová kartuše). 

Při prodeji biocidních přípravků navíc nesplnil povinnost uvést povinné věty „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. 

Jeden z prodávaných biocidů neměl v rozporu s předpisy obal opatřený hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Podle závěrečné zprávy ECHA bylo po celé Evropě zkontrolováno 1314 výrobků. 

Nejčastěji byly prověřovány chemické směsi určené pro domácnost (38 % - čisticí přípravky, bazénová chemie, čističe odpadů), dále stavební chemie (17 % - nátěrové hmoty, lepidla, ředidla) a také výrobky pro motorová vozidla (14 % - čističe, barvy, maziva). Porušení legislativy bylo zjištěno u 1083 výrobků (cca 82 %).

Zdroj: www.cizp.cz

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR