3. 7. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Inspektoři budou kontrolovat klasifikaci a označování směsí ve výrobcích

Fórum pro prosazování agentury ECHA souhlasilo s novým celoevropským projektem (REF- 14), jehož cílem bude kontrola, zda nebezpečné směsi přítomné ve výrobcích jsou správně klasifikovány, označeny a zabaleny (zveřejněno ECHA 17. 6. 2024).

Cílem kontrol v novém projektu REF-14 je ochrana lidského zdraví prosazováním požadavku na klasifikaci a označování nebezpečných směsí. Kontroly budou zahrnovat spotřebitelské výrobky, které jsou na trhu běžně dostupné a je o nich známo, že obsahují nebezpečné směsi jako např. nikotinové výrobky obsahující akutně toxické látky nebo osvěžovače vzduchu obsahující senzibilizující nebo dráždivé látky.

Kontrolní orgány zjistily, že tyto produkty nebývají klasifikovány a označeny tak, aby spotřebitelé byli informováni o jejich nebezpečnosti a o tom, jak je mají bezpečně používat. Někdy nebývají opatřeny uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Inspektoři budou kontrolovat, zda dodavatelé těchto výrobků plní své povinnosti podle nařízení CLP, což zahrnuje klasifikaci a označování, požadavky na balení a uzávěry odolné proti otevření dětmi. Zkontrolují také oznámení nebezpečných směsí toxikologickým střediskům a bezpečnostní listy směsí. Projekt REF-14 bude připraven v roce 2025 a kontroly jsou předpokládány v roce 2026.

Fórum rovněž odsouhlasilo, že příští pilotní projekt o prosazování bude zaměřen pouze na výhradní zástupce, kteří registrují dovážené látky, včetně látek obsažených ve směsích. Inspektoři se zaměří na identifikaci „free-riders“ a potenciálně podvodných hospodářských subjektů, což bude znamenat narovnání podmínek pro společnosti v různých zemích. Inspektoři budou kontrolovat, zda je množství látky správné registrováno, zkontrolují vedení záznamů o dovozcích, na které se vztahují povinnosti týkající se bezpečnostních listů.

Kvůli zlepšení transparentnosti fórum odsouhlasilo testování veřejného vysílání budoucích workshopů pro zúčastněné strany, kde budou prezentovány výsledky a doporučení projektů v oblasti prosazování, což by mohlo zvýšit povědomí o otázkách dodržování předpisů a práci kontrolních orgánů.

Fórum a jeho podskupina pro biocidy BPRS se sešly ve dnech 10. – 14. června 2024 a jejich další setkání se bude konat v listopadu 2024.

Další informace:

Fórum o prosazování

Fórum-47 a BPRS-22 závěry a akční body

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR