5. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z březnových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbor RAC přijal stanovisko podporující návrh Norska na omezení látky Dechlorane Plus, se kterým souhlasí také výbor SEAC. Cílem návrhu je řešit rizika spojená s emisemi látky pro lidské zdraví a životní prostředí (zveřejněno ECHA 22. 3. 2022).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) dospěl k závěru, že používání látky Dechlorane Plus™ (1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene), která je velmi perzistentní a velmi bioakumulativní, představuje v celé EU riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Látka se používá především jako zpomalovač hoření, například v lepidlech a těsnicích materiálech v automobilech, letounech a elektronických zařízeních. Výbor RAC se domnívá, že navrhované omezení by bylo účinné při snižování emisí Dechloranu Plus a s tím souvisejících rizik.

Podle Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) je omezení Dechlorane Plus vhodným celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik. Možnost omezení navržená Norskem by mohla být přiměřená z hlediska přínosů a nákladů pro společnost.

17. března 2022 byla zahájena šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k návrhu Norska na omezení výroby, používání a uvádění na trh látky Dechloran Plus™ jako látky samotné, složky jiných látek, směsí a předmětů. Komentáře k návrhu mohou zúčastněné strany předkládat do 16. května 2022 prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách ECHA.

Společné stanovisko obou výborů by mělo být připraveno do léta 2022.

Výbory RAC a SEAC rovněž přijaly stanovisko ke zprávě o přezkoumání průmyslového použití 1,2- dichlorethanu jako rozpouštědla v chemické syntéze. Výbor RAC přijal také dvě stanoviska k expozičním limitům na pracovišti (OEL) pro látky 1,4-dioxan a isopren a stanoviska k deseti návrhům harmonizované klasifikace a označení (CLH) mezi nimiž jsou stanoviska týkající se síry a vícestěnných uhlíkových nanotrubic.

Stanoviska výborů RAC a SEAC budou v blízké době k dispozici na jejich internetových stránkách.

Více o těchto a dalších tématech naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

 

 

 

Foto: zdroj flickr.com

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR