29. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA (2018 - 2019)

ECHA zpřesnila harmonogram specifických oken pro zasílání žádostí o povolení k použití látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH.

Nařízení REACH dovoluje podnikatelským subjektům/předkladatelům požádat o povolení k pokračování používání nebo zahájení používání a uvádění na trh chemických látek, zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. 

Žádosti o povolení v požadovaném formátu se zasílají do ECHA elektronicky.

Kvůli možnosti lépe naplánovat pracovní zátěž jednotlivých výborů zavedla ECHA specifická okna (viz příloha) pro elektronické zasílání žádostí o povolení

Předání/nahrání žádosti o povolení během doby otevření specifických oken umožňuje ECHA a jejím výborům optimalizaci jejich zpracování.

Jestliže předkladatelé zašlou svoji žádost o povolení do agentury ECHA v posledním specifickém okně nebo v jakémkoliv okně dřívějším mohou mít prospěch z přechodných opatření vyplývajících z článku 58(1)(c)(ii) nařízení REACH,

K zajištění hladkého průběhu zpracování žádosti agenturou ECHA (a jejími výbory) doporučuje Agentura žadatelům, aby zasílali žádosti o povolení v termínech dříve otevřených specifických oken, než v termínu stanoveném pro poslední okno.

Více detailů k dané problematice lze nalézt v “Otázkách a odpovědích” (571 a 572) na webových stránkách ECHA.

Další informace

Přílohy ke stažení

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR