26. 7. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Firma Borealis jako příklad rozšířené zodpovědnosti výrobce primárních plastů

Ve Strategii EU k cirkulární ekonomice plastů je značný důraz položen na rozšířenou zodpovědnost výrobců plastů. Jejich zodpovědnost je rozšířena z období, kdy spotřebitel výrobek užívá, také na období, kdy výrobek již dosloužil a ve kterém se ho chce dosavadní uživatel zbavit.

Více na tomto webu v článku Petra Číhala „Co je cílem rozšířené odpovědnosti výrobce?“ ze dne 20. 6. 2019. Cílem výrobců primárních plastů je ujištění, že odvětví je připraveno převzít zodpovědnost za plastové výrobky po skončení jejich životnosti realizací mechanických nebo chemických recyklací.

Jako příkladný přístup k tomuto problému bych chtěl uvést firmu Borealis, která má centrálu ve Vídni, má 6 800 zaměstnanců a působí ve 120 zemích. Kromě základních chemikálií a hnojiv patří k významným světovým výrobcům polyetylenů a polypropylenů. V roce 2018 vykázala tržby 8,3 miliardy euro a čistý zisk 906 milionů euro.

Z interview generálního ředitele Borealis Alfreda Sterna pro www.k-zeitung.de z 26. 6. 2019 uvádím několik jeho názorů. Plasty jsou příliš cenné na to, aby byly vyhozeny. Naší vizí je, že již neexistuje plastový odpad, neboť jej lze použít jako surovinu. 

Zákazy nepřispívají k udržitelnému řešení. Je lepší specifikovat dlouhodobé cíle a ponechat otevřenou cestu k účinné hospodářské soutěži a inovacím. 

V roce 2018 založili společnost EverMinds, která si klade za cíl spojovat širokou škálu aktivit a iniciativ zaměřených na inovativní řešení polyolefinů v kruhovém hospodářství. Značné prostředky mají rezervovány na inovace a výzkumné a vývojové projekty v oblasti recyklací.

Evropská asociace zpracovatelů plastů /EuPC/ na svém letošním výročním zasedání vyhodnotila jako nejlepší dodavatele primárních plastů následující společnosti, přičemž Borealis se umístil skvěle:

  • Borealis za PP

  • Exxon Mobil za LLDPE

  • Repsol za LDPE – 2. místo Borealis

  • Chevron Phillips za HDPE

  • Elix Polymers za ABS

  • Versalis za EVA

  • Vynova za PVC

  • Indurama za PET

  • Ineos za PS a EPS

Renomé společnosti Borealis zvyšují i další aktivity. V článku na tomto webu „Iniciativa k nulovým ztrátám plastových granulí“ ze dne 30. 9. 2018 jsem poukázal na příkladný přístup firmy k předcházení úniku polyolefinových granulí do Dunaje.

V posledních letech společnost Borealis rozšířila svou činnost i na polyolefinové mechanické recyklace, když v roce 2016 získala přední německou společnost pro recyklaci plastů MTM Plastics a v roce 2018 rakouskou recyklační společnost Ecoplast. Obě společnosti, které jsou nyní součástí skupiny Borealis Group, jsou již delší dobu v kontaktu se skupinou Erema, která dodává zařízení na recyklace.

Borealis a Erema podepsaly v červnu dohodu o záměru posílit spolupráci v oblasti mechanické recyklace polyolefinů. Jejich společným cílem je dále rozvíjet technologie tak, aby se urychlil přechod na cirkulární ekonomiku. Usilují o zefektivnění procesů recyklace tak, aby odpovídaly rostoucí poptávce na trhu po kvalitnějších recyklovaných materiálech pro použití ve špičkových aplikacích.

Spolupráce je zaměřena na následující oblasti:

Vývoj optimalizovaných technologií a procesů pro mechanickou recyklaci polyolefinů s využitím odborných znalostí obou společností. Za tímto účelem budou provedeny společné testy, zkoušky a pilotní projekty. Proběhne výměna znalostí a osvědčených postupů s cílem vyvinout a zavést nová a praktická technická řešení.

Optimalizované recykláty by měly mít lepší mechanické vlastnosti pro špičkové aplikace. Tomu poslouží standardizace a harmonizace vyráběných pelet pro aplikace, zejména ve spotřebních výrobcích každodenního použití. Cílem vývoje strojních zařízení je průzkum potenciálu zařízení směrem k vyšším výkonům.

Skupina Erema není jen geograficky blízko k zařízení Borealis v Rakousku: obě společnosti mají silný závazek k jejich průkopnické úloze na cestě k průmyslu recyklace plastů. Od svého založení před 36 lety je skupina Erema globálním lídrem ve vývoji a výrobě systémů recyklace plastů. 

V současné době je ve 108 zemích v provozu více než 6 000 jejich systémů a ročně mohou vyrobit více než 14,5 milionu tun plastových pelet. Jako lídr v oblasti inovací s více než 1 000 patenty se skupina Erema neustále snaží prosazovat a uplatňovat principy oběhového hospodářství. 

V článku „Ocenění vynálezce lithium-iontové baterie“ na tomto webu ze dne 4. 7. 2018 jsem informoval o letošním oceňování Evropskou patentovou kanceláří v různých kategoriích. Za kategorii Průmysl byly vyznamenáni bývalý a současný generální ředitelé firmy Erema K.Feichtinger a M.Hackl, autoři 37 společných patentů na speciální extrudery pro mechanickou recyklaci plastových odpadů.

Projekt STOP byl zahájen v roce 2017 firmou Borealis a Systemiq, poradenskou a investiční firmou. Cílem projektu je zabránit tomu, aby plasty nekontrolovaně vstupovaly do životního prostředí. Budou spolupracovat s městskými samosprávami na vývoji účinných oběhových systémů.

Podle současných odhadů se v oceánech vznáší kolem 150 milionů tun plastů a každý rok se do oceánů dostane dalších 8 milionů tun plastů. Odhaduje se, že 80 % mořského odpadu pochází z pevniny, přičemž přibližně 50 % pochází pouze z pěti asijských ekonomik: Číny, Indonésie, Filipín, Vietnamu a Thajska. S hospodářským růstem v těchto zemích také vzrostla spotřeba plastů, zatímco vývoj efektivních systémů nakládání s pevným odpadem zaostával.

V reakci na to indonéská vláda oznámila svůj ambiciózní cíl snížit do roku 2025 plasty v indonéských mořích o 70 % a přijala plán boje proti mořskému odpadu. K dosažení tohoto cíle je třeba co nejdříve urychlit efektivitu systémů nakládání s odpady ve městech spolu s příslušnými politickými opatřeními. Projekt STOP podporuje realizaci těchto inovací.

Muncar, významný rybářský přístav ve Východní Jávě, který nemá žádný účinný systém nakládání s odpady a je zahlcen plastovým odpadem v přístavu, na plážích a v řekách, byl vybrán jako první k řešení v rámci projektu STOP. 

Podle Socioekonomického průzkumu domácností o odpadních zvyklostech netřídí 90 % domácností Muncaru odpady. Výsledkem je, že asi 45 % obyvatel Muncaru vyhodí svůj odpad do řek, 20 % ho spálí a zbytek pohodí na pevnině.

Na konferenci o oceánech v roce 2018 na Bali se Borealis a Systemiq spolu s dalšími partnery - Nestlé, Nova Chemicals, Borouge a Veolie zavázaly, že aktivity rozšíří na další dvě města a budou investovat dalších 10 – 15 milionů USD na technickou pomoc a projekty v oblasti infrastruktury řešení plastových odpadů. Očekává se, že během 5 let se zabrání „přísunu“ 10 tisíc tun plastového odpadu do moří.

Borealis je aktivní i v oblasti chemických recyklací. Partnerství mezi Borealis a největší rakouskou petrochemickou firmou OMV se současnou kapacitou zpracování 17,8 milionu ropy za rok sahá do roku 1998. Společná průmyslová zóna ve Schwechatu je jednou z největších integrovaných lokalit pro výrobu plastů v Evropě. 

Rafinérie OMV ve Schwechatu provozuje integrované petrochemické výrobní závody a zásobuje Borealis s petrochemickými surovinami. OMV a Borealis nyní podnikají další krok k rozšíření chemického využití plastového odpadu.

V souladu s vizí, že post-uživatelské odpadní plasty jsou příliš cenné, společně zkoumají potenciál pro synergie v inovačním projektu ReOil společnosti OMV. OMV vyvíjí technologii chemické recyklace od roku 2011 a v současné době pracuje na realizaci procesu ReOil. 

Od roku 2018 spolupracuje se společností Borealis na realizaci poloprovozního řešení procesu ReOil jako integrální součásti rafinerie. Výkon 100 kg/hod odpadních plastů má být v dalším období postupně zvyšován.

Firma Borealis se stará i o kvalifikované pracovníky. Již po třinácté byly v červnu oceněny společností tři nejlepší diplomové práce rakouských vysokoškoláků z oblasti plastů a environmentálních technologií, konkrétně práce o udržitelném balení potravin, využití plastových recyklátů a optimalizací recyklačních procesů.

O jejich připravovaných aktivitách v rámci říjnového veletrhu Kunststoffe 2019 v Düsseldorfu, kde představí novou technologii recyklace Borcycle, budu informovat v některém z dalších článků.

 

Foto: Manfred Hackl, generální ředitel společnosti Erema Group GmbH, (vlevo) a Günter Stephan, vedoucí oddělení pro mechanické recyklace, Borealis Circular Economy Solutions, Borealis AG. Foto: Borealis

 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR