27. 4. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu o jeho dosavadním působení

EK i ECHA informují na svých webových stránkách o zveřejnění sdělení EK COM (2018) 116 final.

Ve sdělení o revizi nařízení REACH Evropská komise konstatuje, že po 10 letech funguje nařízení REACH dobře, dosahuje výsledky a řeší obavy obyvatel o chemické bezpečnosti. 

Jedním z hlavních nálezů revize je zjištění vysokého podílu registračních dokumentací, které nevyhověly kontrole shody s požadavky nařízení REACH a které je třeba řešit. 

ECHA již přijala různá opatření ke zlepšení úrovně kontroly shody a bude dále rozvíjet nápravná opatření a zvyšovat účinnost procesu hodnocení.

Nicméně aby byla legislativa účinnější, jsou potřebná další vylepšení u procesů hodnocení, povolování a omezování. 

Sdělení v tomto směru navrhuje akce určené pro ECHA, členské státy, Komisi a průmysl:

  • Zlepšení shody registračních dokumentací: nedostatek údajů v registračních dokumentacích musí být řešen prostřednictvím zlepšených postupů shody a hodnocení chemických látek;
  • Zjednodušení procesu povolování: povolování podle nařízení REACH je ještě relativně nový proces, který by měl být více funkční a pro společnosti jednodušší a předvídatelný;
  • Zajištění rovných podmínek pro společnosti z EU a mimo EU: výrobci z EU jsou v nevýhodě ve srovnání se společnostmi mimo EU, jestliže vyrábějí předměty obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou předmětem povolování. Evropská komise prověřuje způsoby řešení této nevýhody;
  • Zvýšení vymahatelnosti kompetentními úřady členských států včetně kontrol dovozů celními úřady;
  • Provázanost s ostatní legislativou: vysvětlení styčných ploch mezi nařízením REACH a legislativou ochrany zaměstnanců (OSH) i s legislativou odpadů;
  • Podpora MSP: existují obavy z ohrožení MSP. Evropská komise žádá ECHA a členské státy, aby zvýšily úsilí při přípravě pokynů přizpůsobených konkrétním požadavkům MSP a podpoře nástrojů zaměřených na podporu MSP, aby vyhověly požadavkům nařízení REACH.

Evropská komise očekává, že se ECHA stane evropským a celosvětovým centrem pro udržitelné řízení chemických látek, včetně souvisejících právních předpisů EU. 

Sdělení také zdůrazňuje dlouhodobou potřebu finanční stability ECHA poté, co se zredukují její příjmy z registračních poplatků.

Evropská komise bude výstupy z revize a doporučené akce diskutovat s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami na veřejné konferenci plánované na červen 2018.

Další informace

 

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR