23. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: CEFIC

Evropská komise uznává strategickou důležitost chemického průmyslu

Cefic vítá novou zprávu zveřejněnou Evropskou komisí "Posílení strategických hodnotových řetězců pro průmysl EU připravený na budoucnost", který uznává důležitou úlohu chemického průmyslu při vytváření společné vize efektivně koordinovaného úsilí a investic v Evropě.

Zpráva identifikuje šest strategických hodnotových řetězců pro jejich potenciální dopad na evropskou průmyslovou konkurenceschopnost.

Ze šesti oblastí uvedených ve zprávě ((propojená, čistá a autonomní vozidla; vodíkové technologie a systémy; inteligentní zdraví; průmyslový internet věcí; nízkouhlíkový průmysl; kybernetická bezpečnost) je Cefic obzvláště potěšen, že strategické fórum zahrnuje „průmysl s nízkými emisemi CO2“ jako klíčový strategický hodnotový řetězec pro Evropu.

Marco Mensink, generální ředitel Cefic říká: „Zpráva potvrzuje, že chemický průmysl hraje klíčovou roli v mnoha technologických vývojech, na trzích a meziodvětvových partnerstvích, jejichž cílem je výrazně snížit emise CO2 v Evropě. Klíčem k tomu, aby evropský ekologický obchod dosáhl svého cíle, je přilákání veřejných a soukromých prostředků na tyto nové technologie s nízkými emisemi CO2."

Chemický průmysl má skutečně co nabídnout. Jsou to především technologické cesty k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů v tomto odvětví, přičemž může jít o příklad valorizace CO2, elektrifikaci chemických procesů, chemická recyklace a další.

I když většina těchto technologií vychází z existujících programů výzkumu a inovací, zpráva strategického fóra potvrzuje, že je třeba udělat více práce, aby se tyto slibné technologie rozšířily a vytvořily příznivé politické a tržní podmínky pro to, aby se tyto technologie staly hlavním proudem. 

Žádná jednotlivá společnost nebo odvětví nebude schopna poskytnout kapitál na tyto investice sama a spolupráce mezi členskými státy EU bude i nadále důležitá a portřebná.

Cefic je jedním ze členů Strategického fóra pro důležité projekty společného evropského zájmu (IPCEI) a společně s nizozemským ministerstvem hospodářství a klimatu a Euroferem byli zpravodaji pracovní skupiny fóra pro „průmysl s nízkými emisemi CO2“.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR