22. 9. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

Aktualizované Pokyny v kostce byly ECHA zveřejněny v červenci 2017 (dne 05. 07. 2017).

 Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH. Dokument je stručným shrnutím kompletních „Pokynů pro registraci“ a jednoduchou formou vysvětluje registrační povinnosti.

Aktualizace celého dokumentu navazuje na aktualizaci kompletních „Pokynů pro registraci“ (aktualizace k 18. 11. 2016 a překlad k 08. 02. 2017).

K hlavním změnám aktualizované verze 3.0 patří:

  • revize celého dokumentu s ohledem na zastaralé, nesprávné nebo chybějící informace,

  • aktualizace informací o postupu dotazování v oddíle 6.1,

  • aktualizace informací o postupech sdílení údajů,

  • změna struktury oddílu 6 (doplnění oddílu 6.2),

  • aktualizace textu o společném předložení údajů v oddíle 6.2,

  • doplnění odkazů na aktualizované technické příručky s praktickými pokyny o tom, jak připravovat, předkládat a aktualizovat registrační dokumentaci.

Další informace

Zdroj: ECHA webové stránky

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR