22. 9. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

ECHA zveřejnila překlad manuálu “Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“

Aktualizovaný manuál byl ECHA zveřejněn v květnu 2017 (dne 24. 05. 2017).

 Aktualizovaný manuál „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“ (verze 4.0) publikovaný v květnu 2017 byl přeložen do 23 jazyků členských zemí EU a je nyní dostupný na webových stránkách ECHA.

Cílem manuálu/příručky je pomoci registrantům při přípravě registrace a dokumentací PPORD (výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy) podle nařízení REACH pomocí nástroje IUCLID. Příručka podává podrobné a praktické pokyny, jak vytvořit soubor údajů o látce, a popisuje oddíly nástroje IUCLID, které je potřeba vyplnit, aby registranti mohli připravit platnou dokumentaci, již lze předložit agentuře ECHA prostřednictvím aplikace REACH-IT.

Manuál/příručka předpokládá, že registrant má již nainstalovaný nástroj IUCLID a vlastní platný účet u agentury ECHA.

Aktualizace provedené ve 4. 0 verzi manuálu, příručky se týkají:

  • doplnění objasnění, jak popisovat použití meziproduktů registrovaných podle článků 17 a 18 (kapitola 9.6.4.6);

  • objasnění požadavků na předkládání CSR (zprávy o chemické bezpečnosti) a zdůvodnění neexistence CSR; další informace o modulu pro vytváření zpráv nástroje IUCLID (kapitola 9.9);

  • nové kapitoly o tom, jak vytvořit dokumentaci pro plné odstoupení pro členy společného předložení po sporu ohledně sdílení údajů (kapitola 10.2:);

  • objasnění požadavků na TCC (kontrolu technické úplnosti) v oddíle 1.4 Analytické informace (příloha II);

  • doplnění objasnění, jak postupovat při aktualizaci s cílem stát se hlavním účastníkem společného předložení (příloha IV);

  • dalších redakčních a jiných změn v provázanosti kapitol.

Další informace

Zdroj: ECHA webové stránky 

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR