14. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA zveřejnila informaci o stavu projednávání změn v nařízení REACH týkajících se zpřesnění požadavků na chemické látky v nanoformách

Návrh Komise týkající se změn v několika přílohách nařízení REACH ohledně požadavků na chemické látky v nanoformách získal podporu při hlasování REACH Committee dne 26. dubna 2018.

Změny nařízení REACH, resp. jeho několika příloh budou provedeny nařízením Komise EU.

Navrhované změny umožní jak podnikatelům, tak příslušným úřadům zlepšit znalosti o charakteristikách nanomateriálů, jejich použití, jejich bezpečném nakládání, potenciálních rizicích, které nanomateriály představují pro zdraví a ŽP a o tom, jak jsou tato rizika kontrolována.

Návrh nařízení Komise je v současné době předmětem posuzování v Evropském parlamentu a Radě a zhruba za 3 měsíce by mohl být přijatý Evropskou komisí.

ECHA v této souvislosti zahájila hodnocení potřeby aktualizace dosud vydaných metodických pokynů nebo vydání nového/nových metodických pokynů, aby registranti vyhověli novým požadavkům na chemické látky v nanoformách.

Jakmile bude návrh nařízení Komise formálně přijatý, bude ECHA motivovat registranty chemických látek v nanoformách, aby se seznámili se změnami a následně vyhodnotili, jaké kroky musí provést, aby legislativním požadavkům vyhověli.

Další informace

ECHA Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency

EUON European Union Observatory for nanomaterials/Observatoř Evropské unie pro nanomateriály

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR