12. 3. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

Dne 4. 3. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících chemických látek:

  • silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (EC 272-697-1; CAS 68909-20-6)
    Tato chemická látka nemá harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka je podle nařízení (EU) 528/2012 povolena k použití v biocidních přípravcích používaných jako insekticidy, akaracidy a produkty určené ke kontrole jiných anthropodů.
    Připomínky se očekávají k vybraným třídám nebezpečnosti: fyzikálním, pro lidské zdraví a životní prostředí. Další podrobnosti na: detaily o látce EC 272-697-1
  • 3-methylpyrazole (EC 215-925-7; CAS 1453-58-3)
    Tato chemická látka nemá harmonizovanou klasifikaci a označování v příloze VI nařízení CLP. Látka se používá hlavně jako hnojivo a používá se i v lesnictví a rybářství.
    Připomínky se očekávají k vybraným třídám nebezpečnosti pro lidské zdraví, včetně toxicity pro reprodukci a toxicity pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice. Další podrobnosti na: detaily o látce EC 215-925-7

K návrhu se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v sekci veřejné konzultace/předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování (formulář) v termínu:

do 3. května 2019 (do 23:59 helsinkého času)

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Ilustrační foto: Petr Jarolímek, Průmyslová ekologie

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR