20. 12. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování chemických látek: kyselina boritá a různé boritany

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženému návrhu.

Dne 10. 12. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování chemických látek, kyselina boritá a různé boritany:

  • boric acid [1] (EC 233-139-2 [1], CAS 10043-35-3 [1]) and boric acid [2] (EC 234-343-4 [2], CAS 11113-50-1 [2]);
  • diboron trioxide; boric oxide (EC 215-125-8, CAS 1303-86-2);
  • disodium tetraborate, anhydrous; boric acid, disodium salt [1] (EC 215-540-4 [1], CAS 1330-43-4 [1]); tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [2] (EC 235-541-3 [2], CAS 12267-73-1 [2]); orthoboric acid, sodium salt [3] (EC 237-560-2 [3], CAS 13840-56-7 [3]);
  • disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate (EC 215-540-4, CAS 1303-96-4); a
  • disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate (EC 215-540-4, CAS 12179- 04- 3).

Uvedené chemické látky se používají v chemickém průmyslu jako meziprodukty k výrobě dalších chemikálií s obsahem bóru nebo v jiných průmyslových odvětvích např. při výrobě skla, kovů, cementu, maziv, mazadel/tuků, barviv a čisticích prostředků. 

Některé sloučeniny bóru jsou účinnými látkami v biocidních přípravcích, kde se používají jako antimikrobiální a konzervační přípravky na ochranu dřeva.

Tyto chemické látky již mají v současné době harmonizovanou klasifikaci sledovaných nebezpečných vlastností (příloha VI nařízení CLP), avšak mají rozdílné specifické koncentrační limity (SCL).

Navrhuje se proto změna/odstranění platných různých specifických koncentračních limitů pro kyselinu boritou a boritany a jejich harmonizace na obecný koncentrační limit (common generic concentration limit).

K návrhu se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v tabulce (sloupci detaily) sekce veřejné konzultace (předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování (formulář) v termínu:

do 22. února 2019.

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA. 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR