20. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci přípravy registrační dokumentace téže chemické látky

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 musí být registranti stejné látky součástí registrace téže látky.

ECHA zveřejnila vzory šablon, aby společnosti, zejména MSP/SMEs, které budou registrovat své chemické látky (v tonáži 1 – 100 t/r), mohly zahájit jednání se spoluregistranty o sdílení údajů k téže látce a o společném zasílání těchto údajů v rámci přípravy na registraci podle nařízení REACH v roce 2018.

Cílem zveřejnění šablon je pomoci registrantům, kteří nemusí být dobře obeznámeni s nařízením REACH a potřebují si být jisti, že kladou správné otázky, které postihnou všechny aspekty jednání o sdílení a společném zasílání údajů se všemi zúčastněnými stranami.

Zveřejněné vzory šablon nejsou myšleny jako povinné nebo nařizující. Jsou nabízeny jako metodický pokyn, aby se zajistilo, že všechny zúčastněné strany, když vstupují do jednání o sdílení údajů nebo o společném zasílání registrační dokumentace, řešily celou řadu faktorů s tím souvisejících.

Dotčené podnikatelské subjekty se mohou samy rozhodnout, na bázi případ od případu, které prvky z navržených formulářů si přejí přijmout (a na jaké úrovni). Použitím těchto formulářů není dotčeno řešení sporu podle čl. 27 nebo čl. 30 nařízení REACH.

Společnosti/osoby používají formuláře na vlastní riziko. ECHA nepřijímá žádné záruky nebo odpovědnost vyplývající z použití těchto formulářů nebo jejich aplikace.

Soubor formulářů:

  • formulář  pro zahájení jednání o sdílení údajů nebo o přístupu ke společnému zaslání
  • formulář: připomenutí
  • další doporučení.

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky
SMEs Small and Medium - sized Enterprises
MSP malé a střední podniky

Zdroj: ECHA webové stránky

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR