2. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA vyzývá k podání podnětů a připomínek k návrhu databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky zařazené do Kandidátského seznamu

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vypracovala návrh databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky uvedené v Kandidátském seznamu podle rámcové směrnice o odpadech.

Výzva k podání podnětů a připomínek k návrhu databáze předmětů obsahujících nebezpečné chemické látky uvedené v Kandidátském seznamu podle rámcové směrnice o odpadech. Agentura ECHA má za úkol vytvořit novou databázi o přítomnosti látek z Kandidátského seznamu v předmětech. Tento úkol vyplývá z revidované rámcové směrnice o odpadech, která nabyla účinnosti v červenci 2018. 

Databáze je určena podnikatelským subjektům zpracovávajícím odpady a recyklované materiály. Na požádání bude přístup do této databáze umožněn i spotřebitelům. Hlavním cílem projektu je posílení komunikace v dodavatelském řetězci, kdy v souladu s nařízením REACH podniky musí komunikovat v dodavatelském řetězci a o přítomnosti látek z Kandidátského seznamu informovat agenturu ECHA. 

Databáze bude obsahovat informace předložené společnostmi, které vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí na trh předměty, které obsahují látky zařazené na Kandidátský seznam. Společnosti budou mít povinnost předkládat tyto informace pro předměty, které uvedou na trh od 5. ledna 2021.

Agentura ECHA vypracovala návrh scénáře této databáze a tento návrh bude konzultovat se zúčastněnými stranami. Výsledky této výzvy budou prezentovány a projednány na workshopu v Helsinkách ve dnech 22. - 23. října 2018. Na obdržené podněty a připomínky nebudou poskytovány individuální odpovědi. Podněty a připomínky předkládejte nejpozději do úterý 9. října 2018 formou odpovědí na otázky uvedené zde.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR