27. 4. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA připravuje návrhy rozhodnutí s požadavky na informace u 16 chemických látek, které byly hodnoceny v roce 2017 dle Průběžného akčního plánu Společenství

Registranti chemických látek, které byly hodnoceny v roce 2017, by se měli připravit na připomínkování těchto návrhů rozhodnutí během předepsané 30 denní lhůty.

ECHA v současné době připravuje k rozeslání registrantům návrhy rozhodnutí s požadavky na informace u 16 chemických látek (dále látek) hodnocených v roce 2017. 

S ohledem na blížící se konečný termín poslední vlny registrace v roce 2018 (31. 05. 2018) budou návrhy rozhodnutí 200 registrantům 15 látek rozeslány později, tj. počátkem června 2018 místo v dubnu 2018. 

Tento posun termínu rozeslání umožní registrantům soustředit se na jejich případné registrační povinnosti.

Návrhy rozhodnutí se týkají látek, které byly hodnoceny v roce 2017, a u kterých hodnotící členské státy usoudily, že jsou nutné další informace k vyjasnění identifikovaných obav. 

Registranti mají na posouzení a připomínkování návrhů 30 dní.

ECHA doporučuje, aby jeden zástupce/zmocněnec jménem všech oslovených registrantů příslušné látky zaslal konsolidované připomínky. 

Nový praktický průvodce: Jak mají registranti postupovat při hodnocení chemické látky poskytuje registrantům další doporučení pro připomínkování.

Návrhy rozhodnutí budou rozeslány k připomínkám všem registrantům téže látky, včetně těch, kteří k tomuto datu předložili registrační dokumentaci, která ještě není kompletní. 

Mezi adresáty budou zahrnuti také registranti přepravovaných izolovaných meziproduktů. Registranti isolovaných meziproduktů na místě návrh rozhodnutí k připomínkám neobdrží.

Jedinou výjimkou, kdy registranti látky obdrží návrh rozhodnutí k připomínkám již v dubnu 2018, jsou registranti látky ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate

ECHA dotčené registranty této látky informovala v předstihu, včetně konkrétního zdůvodnění termínu.

V roce 2017 členské státy hodnotily 22 látek uvedených v Průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP). 

Hodnotící členské státy v 16 případech usoudily, že jsou nezbytné další informace pro zhodnocení bezpečnosti látky a byly proto připraveny návrhy rozhodnutí. 

U 6 látek hodnotící členské státy konstatovaly, že další informace nejsou nutné.

V závěrečných dokumentech, které následně budou zveřejněny na webových stránkách ECHA, budou uvedeny informace o možných dalších regulatorních akcích.

Další informace z ECHA:

ECHA Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency

CoRAP Průběžný akční plán Společenství/Community rolling action plan

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR