23. 2. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 7 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu

Je to osmé doporučení látek s nebezpečnými vlastnosti pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 5. 2. 2018).

ECHA doporučila Evropské komisi zařadit na seznam látek podléhajících povolení dalších sedm látek z Kandidátského seznamu. Navržené látky jsou používány ve velkých objemech a mají široké použití, což může znamenat nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Některé z těchto látek již nejsou v EU používány, ale mohly by nahradit další látky doporučené nebo již zařazené do seznamu látek podléhajících povolení, což by vedlo k nežádoucí substituci.

Veřejná konzultace k návrhu na doporučení látek probíhala od března do června 2017. Výbor členských států projednal obdržené připomínky a 11. prosince 2017 přijal své stanovisko.
ECHA při rozhodování o látkách, které nyní doporučuje zařadit do přílohy XIV, vzala do úvahy připomínky, aktualizace registračních dokumentací a stanovisko MSC.

Osmé doporučení zahrnuje následující látky (nebezpečná vlastnost a příklady použití):

  • 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] (karanal group): vPvB; použití jako vůně do mýdel a detergentů;
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328): PBT, vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327): vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350): vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320): PBT, vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyldiesters with ? 0.3% of dihexyl phthalate (EC 201-559-5) – toxický pro reprodukci; použití jako plastifikátor do PVC, lepidla;
  • 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP):  toxický pro reprodukci; široce používané rozpouštědlo např. v nátěrech, čisticích prostředcích, v provozních kapalinách atd.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH bude přijato Komisí ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.

Další informace:

Doporučené látky a příklady jejich použití

8. doporučení

Podrobné informace o látkách doporučených do přílohy XIV

Stanovisko Výboru členských států

Kandidátský seznam

Seznam látek podléhajících povolení

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR