6. 4. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA informuje o snadnějším přístupu k informacím týkajících se příštích regulací chemických látek

ECHA na svých webových stránkách restrukturovala registr záměrů.

Registr záměrů (RoI), který obsahuje informace o chemických látkách, u kterých se předpokládá navržení harmonizované klasifikace a označování (CLH), identifikace jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky), nebo návrhy na omezení používání, byl restrukturován. Tato změna usnadní uživatelům nalezení informací o předpokládaných budoucích regulacích těchto chemických látek.

Smyslem registru záměrů je, aby zainteresované strany byly včas informovány, pro které chemické látky se plánuje zpracování dokumentace k:

  • harmonizované klasifikaci a označování,
  • identifikaci jako SVHC látky a nebo
  • omezování používání chemických látek

a předpokládané datum předložení příslušné dokumentace agentuře ECHA. Tím se poskytuje třetím stranám delší časový prostor na přípravu komentářů/připomínek v příslušném procesu.

nové verzi registru záměrů jsou informace o chemických látkách uvedeny ve třech různých seznamech, které se váží k příslušným regulatorním procesům. Odkazem na nově přidaný sloupec “Status“ uživatel bude schopen vysledovat v jaké fázi postupu je daný proces.

V seznamech bude nyní status informace rozšířen tak, aby pokryl všechny stupně regulatorního procesu od podání záměru až po publikování informace o zařazení chemické látky, např. v případě CLH o zařazení do přílohy VI nařízení CLP. V nejbližší době budou obdobně rozšířeny informace pro SVHC látky a omezení používání chemických látek.

Další informace z ECHA:

Registr záměrů

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR