10. 7. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA do roku 2027 překontroluje všechny registrace podle REACH

ECHA začne kontrolovat 20 % registračních dokumentací pro každé množstevní rozmezí s cílem zlepšit soulad registrací podle nařízení REACH. Znamená to, že bude zkontrolováno přibližně 30 % všech registrovaných chemických látek.

Komise navrhne změnu čl. 41(5) nařízení REACH ohledně kontroly souladu, která současné minimum 5 % zvýší na 20 % dokumentací z celkového počtu předložených dokumentací pro každé množstevní rozmezí. To znamená, že bude zkontrolováno asi 30 % všech registrovaných látek. 

Tento cíl je součástí společného akčního plánu ECHA a Komise, který ukazuje na nedostatky v registračních dokumentacích a je pro průmysl výzvou ke zkvalitnění informací o bezpečnosti chemických látek.

Podle výkonného ředitele ECHA bude zlepšení souladu s právním předpisem klíčovou prioritou v dalších letech. Informace získané z registračních dokumentací jsou základem celého systému řízení chemických látek a společně s Komisí a členskými státy je potřeba zavést konkrétní opatření pro řešení nesouladu a zlepšení bezpečnosti chemických látek v EU. Bude k tomu potřeba závazek evropského průmyslu ke zvýšení úsilí v rámci nařízení REACH.

Cílem ECHA je prověřit všechny registrační dokumentace předložené do termínu 2018: tj. do roku 2023 u látek nad 100 tun/rok a do roku 2027 u látek v rozmezí 1-100 tun/rok. ECHA zkontroluje soulad u nejméně 30 % látek, aby se ujistila, že kontrola byla provedena u všech látek, u nichž je zapotřebí více informací. 

Podobné látky budou hodnoceny ve skupinách, aby byla zajištěna konzistence návrhů dalších regulačních opatření. U látek ve vysokých objemech ECHA do konce roku 2020 rozhodne, zda jsou prioritou pro řízení rizik, pro generování údajů nebo mají v současné době nízkou prioritu pro další opatření.

Mezi další akce patří zjednodušení rozhodnutí o kontrole souladu, spolupráce s průmyslovými asociacemi a zavedení transparentního systému sledování dosaženého pokroku. Pro splnění výše uvedených cílů musí ECHA některé své zaměstnance přeřadit pro hodnocení dokumentací z jiných funkcí.

Další informace:

 

Foto: ilustrační/pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR