29. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA: Členské státy budou hodnotit 74 látek v letech 2020 – 2022

ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 74 látek k hodnocení členskými státy v letech 2020-2022. Registranti těchto látek by měli spolupracovat se svými koregistranty a kontaktovat hodnotící stát (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).

V současné době je plánováno hodnocení 14 látek v roce 2020 a dalších 60 látek je uvedeno pro hodnocení v období 2021 a 2022.

Registranti látek uvedených v seznamu by měli zahájit činnost a kontaktovat orgán hodnotícího členského státu. Následní uživatelé by měli přezkoumat informace, které mají k dispozici a sdílet je s dalšími registranty.

Je rovněž důležité, aby informace o použitích byly aktuální a expoziční scénáře a související odhady expozice byly transparentně zdokumentovány ve zprávách o chemické bezpečnosti. Dokumentace pro látky, které mají být hodnoceny v roce 2020, by měly být aktualizovány do března 2020.

Návrh plánu byl vypracován agenturou ECHA společně s členskými státy a zahrnuje názvy chemických látek (nedůvěrné), čísla ES a CAS, předběžný rok hodnocení, kontaktní údaje navrženého hodnotícího státu a počáteční oblast zájmu. V návrhu plánu jsou rovněž označeny skupiny strukturálně podobných látek, které by mohly být hodnoceny společně.

Registranti mohou přehled o specifických činnostech spojených s látkami (včetně jejich hodnocení) získat pomocí nástroje pro koordinaci veřejných činností (PACT), který společnostem nabízí vstupní bod k informacím o látkách.

Další kroky

Výbor členských států na svém posledním jednání diskutoval o návrhu CoRAP a své stanovisko k návrhu připraví v únoru 2020. ECHA pak přijme konečný aktualizovaný plán CoRAP na období 2020 – 2022 a zveřejní jej v březnu 2020. Od zveřejnění budou mít hodnotící státy rok na přípravu návrhu rozhodnutí a registranti látek mohou být požádáni o další informace k objasnění možných obav zjištěných během hodnocení.

Další informace:

 

ilustrační foto/pexels

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR