19. 10. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Dotační výzva programu Rozvojové spolupráce se soukromým sektorem (Programu B2B) České rozvojové agentury

Výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v rámci  programu Rozvojového partnerství pro soukromý sektor ("Program B2B") na rok 2021 byly vyhlášeny 16.10.2020. 

Cílem Programu B2B, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země dle klasifikace OECD, pro které je zpracována Mapa globálních oborových příležitostí MZV ČR.

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Program tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. Tyto firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů na samotnou realizaci projektu.

Kompletní text výzvy, podmínky účasti a pravidla pro získání dotace naleznete na http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sektor/

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR