Řešitelé:

 • Ivo Stanček
 • Jiří Reiss
 • Ivan Souček

SVA:

 • průběžné sledování legislativních požadavků, legislativní plán (EU, ČR) (SCHP ČR, součinnost Plastikářský klastr) – Cefic, Plastics Europe, CEC - měsíčně
 • Komunikace s representanty státní správy (workshopy, semináře, konference) (všichni/kreativní klastr, spolupráce SCHP ČR) – ad hoc
 • Zprávy výstupy – 30.6./30.11. (vzorový report: legislativa, statistika)
 • Sběr a zpracování statistických údajů (odpadové hospodářství – EkoKom, vývoj na chemického průmyslu EU/ČR, statistické ročenky: ČSÚ/Eurostat)  (SCHP ČR) -pololetně
 • Tvorba a rozvoj mezioborových sítí, partneři (Cefic, EPS, SCHP ČR, SP ČR) – maximalizace dopadů výstupů projektu (UTB/spolupráce SCHP ČR) - průběžně
 • Monitoring mezinárodních příležitostí a příprava členů pro zapojení členů do mezinárodních sítí a projektů (UTB/spolupráce SCHP ČR) – podané mezinárodní přihlášky - průběžně

Předmět:

 • Recykláty
 • Biopolymery
 • Jednorázové plasty
 • Mikroplasty
 • Transition Pathway (dekarbonizace, REACH, Chemical Strategy for Sustainability)

Cílová skupina:

 • Členové SCHP ČR – výrobci polymerů (10)
 • Členové SCHP ČR – zpracovatelé polymerů (5)
 • Členové SCHP ČR – výzkumná pracoviště (10)
 • Členové SCHP ČR – inženýrské kanceláře (5)
 • Členové SCHP ČR – ostatní (100)
 • Recipienti „Newsletter“ á měsíc (tiskové zprávy, podcasty) (500 měsíčně)
 • Odborná veřejnost
 • Laická veřejnost
 • Žáci, studenti

Nástroje:

 • Web projektu (kreativní klastr) – sdílení informací
 • Web SCHP ČR, LinkedIn, Newsletter
 • Mediální partneři, zejména: Průmyslová ekologie, Pro Energy, Chemagazín
 • Akce pro státní správu: např. Senát/PS – polymery, recyklace…

Rozsah činnosti:

 • Součinnost s UTB
 • Vytváření vlastních sdělení, zpráv a informací
 • Přejímání informací o jednotlivých řešitelů k jednotlivým projektům
 • Poskytování služeb v transferu technologií

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR