Diseminační projekt 

Řešitelé:

 • Ivo Stanček
 • Ivan Souček
 • Jiří Reiss

Komunikační agenda prostupuje vědecko-výzkumnými agendami projektu a zaměřuje se na analýzy, shromažďování a diseminaci výsledků směrem k odborné a laické veřejnosti:

 • průběžné sledování legislativních požadavků, legislativní plán (EU, ČR) (SCHP ČR, součinnost Plastikářský klastr) – Cefic, Plastics Europe, CEC
 • komunikace s reprezentanty státní správy (workshopy, semináře, konference)
 • pravidelné zprávy a dílčí výstupy z projektu
 • sběr a zpracování statistických údajů (odpadové hospodářství – EkoKom, vývoj na chemického průmyslu EU/ČR, statistické ročenky: ČSÚ/ Eurostat
 • tvorba a rozvoj mezioborových sítí, partneři (Cefic, EPS, SCHP ČR, SP ČR), maximalizace dopadů výstupů projektu
 • monitoring mezinárodních příležitostí a příprava členů pro zapojení členů do mezinárodních sítí a projektů.

Předmět:

 • recykláty
 • biopolymery
 • jednorázové plasty
 • mikroplasty
 • Transition Pathway (dekarbonizace, REACH, Chemical Strategy for Sustainability).

Cílová skupina:

 • členové SCHP ČR – výrobci polymerů (10)
 • členové SCHP ČR – zpracovatelé polymerů (5)
 • členové SCHP ČR – výzkumná pracoviště (10)
 • členové SCHP ČR – inženýrské kanceláře (5)
 • členové SCHP ČR – ostatní (100)
 • příjemci „Newsletter“ (tiskové zprávy, podcasty, 500 měsíčně)
 • odborná veřejnost
 • laická veřejnost
 • žáci, studenti.

Nástroje:

 • web projektu – sdílení informací
 • web SCHP ČR, LinkedIn, Newsletter
 • mediální partneři, zejména: Průmyslová ekologie, Pro Energy, Chemagazín
 • akce pro státní správu: např. Senát/ PS

Rozsah činnosti:

 • součinnost s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
 • vytváření vlastních sdělení, zpráv a informací
 • přejímání informací o jednotlivých řešitelů k jednotlivým projektům
 • poskytování služeb v transferu technologií.

V období 07/2023-01/2024 zajistil SCHP ČR všechny plánované aktivity a výstupy dílčího projektu diseminace České technologické platformy NCK21.

Přehled aktivit:

 • Videokonference o přípravě diseminačního projektu DP02 dne 13.7. 2023 on-line
 • Průběžná komunikace týmu SCHP ČR s vybranými členy SCHP ČR a předávání informací o dílčích projektech NCK21
 • Zapojení do přípravy návrhů nového loga platformy NCK21
 • Videokonference – zpráva o činnosti NCK21 dne 25.9. 2023, on-line
 • Aktualizace webových stránek SCHP ČR – aktualizace účasti SCHP ČR na dílčích projektech NCK21
 • Setkání platformy ve společnosti SAKO v Brně, účast v diskusi o stavu diseminace dílčích projektů NCK21 dne 10.10.2023
 • Prezentace vývoje projektu NCK21 a jeho dílčích projektů členům České technologické platformy Plasty na jednání dne 26.10. 2023
 • Transferové aktivity – patentová rešerše k problematice značení polymerů pro DP001N
 • Individuální komunikace s CEFIC k získání informací o související legislativě EU a obdobných projektech financovaných z evropských fondů.
 • Individuální komunikace s PlasticsEurope k získání informací o související legislativě EU a obdobných projektech financovaných z evropských fondů.

Přehled výstupů:

 • Vytvoření samostatného portálu na webu SCHP ČR o NCK21, který je postupně aktualizován informacemi o vývoji dílčích projektů
 • Vypracování zprávy s přehledem legislativních požadavků EU/ČR týkající se problematiky plastů
 • Vypracování odborné Zprávy o vývoji chemického průmyslu ČR za rok 2022 pro oblast gumárenského a plastikářského průmyslu (CZ-Nace 22) na základě statistik SCHP ČR
 • Zpracování statistické zprávy odpadového hospodářství za rok 2023 s využitím veřejně dostupných zdrojů a vlastních statistik SCHP ČR.

O9_2023.pdf (2979 kB)

Prehled_evropske_a_narodni_legislativy (CTPP-2023).pdf (425 kB)

Zprava NACE 22.pdf (1586 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR