1. 4. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573

 

O projektu:

Datum zahájení: 1. 4. 2020

Datum ukončení: 30. 6. 2022

 

Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi zaměstnavateli a zaměstnanci za účelem dosahování kompromisu v otázkách hospodářských, sociálních, mzdových, pracovních, bezpečnostních a dalších. Cílem tohoto procesu vyjednávání je nalezení kompromisů ve výše uvedených oblastech, které se týkají obou stran.

Sociální dialog chápeme jako kontinuální proces s měnícími či nově objevujícími se tématy, která jsou poplatné společensko-ekonomickému vývoji. V sociálním dialogu nejsou konkrétní jednorázové problémy, které jsou jednorázově a definitivně řešitelné. Je zcela nezbytné v rámci vedení a prohlubování sociálního dialogu reflektovat skutečnosti a změny, které vyplývají jednak z aktuální české legislativy, jednak přijímáním a zaváděním nových nařízení EU a také ze současného ekonomického vývoje.

Na základě znalosti stavu sociálního dialogu v chemickém průmyslu mapovaném mimo jiné i díky dosavadní realizaci projektů OP LZZ a OPZ v předchozích letech a současnosti, byly sestaveny okruhy, ve kterých je indikována potencionální potřeba řešení úzkých míst sociálního dialogu, a nová témata, která vznikla aktuálním sociálně-ekonomickým rozvojem.

Jedná se zejména o tyto zásadní okruhy:

- Nutnost udržení sociálního smíru

- Zajištění podpory a udržitelnosti zaměstnanosti

- Implementace Průmyslu 4.0 a související mezinárodní zkušenosti

- Úspěšnost a vedení kolektivních vyjednávání

- Zaměstnanost a generační obměna

- Podpora zájmu mladé generace o povolání v chemickém odvětví

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Kolektivním vyjednáváním a sociálním dialogem k sociálnímu smíru v české chemii
  • Diseminace informací z vedení národního sociálního dialogu
  • Průmysl 4.0 v chemickém odvětví
  • Generační obměna v chemickém průmyslu
  • Konference „Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost“
  • Aktivně v sektorové dohodě k budoucí zaměstnanosti mladé generace v chemickém odvětví

 

Realizátor projektu:                       Svaz chemického průmyslu České republiky

Partner projektu:                            Odborový svaz ECHO

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR