10. 11. 2022 – 11. 11. 2022

DECARB2022 - Mezinárodní konference: Dekarbonizace energeticky náročných odvětví, hotel STAGES, Praha

Svaz chemického průmyslu ČR a Ocelářská Unie Vás zvou na mimořádnou mezinárodní akci pořádanou v rámci českého předsednictví v Radě EU na téma "Dekarbonizace energeticky náročných průmyslových odvětví", která se koná v Praze ve dnech 10.-11.11.2022 v hotelu STAGES. Záštitu nad touto prestižní akcí udělili: ministr průmyslu a obchodu, ministryně životního prostředí, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, ministr pro evropské záležitosti a předsedkyně Akademie věd ČR. Účast na konferenci přislíbila i evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson.

„Konference je určena všem zájemcům o informace k současnému legislativnímu rámci dekarbonizace a možným řešením snižování emisí skleníkových plynů. Problematika dekarbonizace energeticky náročných odvětví je pro ČR velmi aktuální a důležitá vzhledem k faktu, že ČR patří díky své struktuře průmyslu k energeticky nejnáročnějším ekonomikám v EU. Věřím, že na konferenci bude příležitost ozřejmit řadu problémů, ale i možných řešení, která se dotýkají našich odvětví.

Součástí konference budou diskuse a prezentace o širokém spektru legislativních, environmentálních, technologických, výzkumných a vývojových aspektů dekarbonizace včetně výzev, které čekají průmyslová odvětví EU především v rámci plnění cílů Pařížské dohody z roku 2015,“ uvedl Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Konference se zúčastní významné české i evropské politické osobnosti, zástupci průmyslu a odborníci, aby společně diskutovali o správném politickém rámci pro dekarbonizaci s ohledem na stávající řešení a technologie, jakož i budoucí inovace pro recyklaci emisí skleníkových plynů, o proveditelných a udržitelných možnostech dekarbonizace, aby inspirovali všechny, kteří se podílejí na různých aspektech zelené transformace, a předvedou možnosti využití CO2 a dalších skleníkových plynů jako vstupní suroviny pro chemické a jiné průmyslové aplikace.

Konference je určena zejména zástupcům energeticky náročných podniků, řešitelům dekarbonizace a technologií CCU (zachytávání oxidu uhličitého a jeho využití), zájemcům o informace k současnému legislativnímu rámci dekarbonizace a možným řešením snižování emisí skleníkových plynů.

https://www.decarb2022.eu

 

Decarb_2022_210x148_říjen se sponzory.pdf (511 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR