22. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Databáze SCIP umožňuje vyhledat 7 milionů předmětů

Od ledna 2021 téměř 7 000 společností úspěšně předložilo agentuře ECHA miliony oznámení o látkách vzbuzujících mimořádné obavy, které jsou obsaženy ve výrobcích (zveřejněno ECHA 2. 2. 2022).

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních. V současné době databáze SCIP zobrazuje s možností vyhledávání 7 milionů oznámení předmětů od téměř 7 000 společností z celé EU. Nejvíce oznámení pochází od společností v Německu, následuje Itálie a Francie.

Každý má do databáze přístup a možnost vyhledávat předmět podle názvu, značky, kategorie výrobku, typu materiálu, chemického názvu nebo čísla SCIP. Spotřebitelé se mohou informovat, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky a přečtou si pokyny pro bezpečné používání. Zpracovavatelé odpadů mohou údaje využít při opakovaném použití předmětů nebo při recyklačních procesech. Údaje také zvyšují znalosti o škodlivých chemických látkách v dodavatelských řetězcích a mohou přispět k jejich postupnému odstranění.

Pro usnadnění předkládání údajů společnosti využívaly nástroje ECHA. 77 % přijatých dat bylo odesláno pomocí služby system-to-system, která společnostem umožňuje připravit data ve vlastních IT nástrojích a automaticky je odesílat do databáze SCIP. 22 % dat bylo připraveno pomocí IUCLID offline a 1 % pomocí služby IUCLID Cloud.

Společnosti rovněž splnily svoji povinnost odkazem na údaje, které byly do databáze SCIP předloženy dříve. 54 % obdržených oznámení jsou zjednodušená oznámení SCIP a 7 % obdržených dokumentací používá odkazování.

V roce 2022 bude ECHA pokračovat ve zlepšování způsobu zobrazování informací v databázi a zúčastněným stranám mohou pomoci rovněž podpůrné materiály a Helpdesk ECHA.

Další informace:

Podpora databáze SCIP

Databáze SCIP

Ke stažení:

 

Foto: zdroj: flickr.com

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR