9. 11. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Databáze SCIP je připravena k použití - sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

Průmysl již může předkládat do databáze SCIP agentury ECHA informace o látkách SVHC v předmětech. Cílem je zlepšit informovanost o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích a zvýšit bezpečnost při recyklaci výrobků (zveřejněno ECHA 28. 10. 2020).

SCIP je databáze s informacemi o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích) zřízená ve smyslu rámcové směrnice o odpadech (2008/98/ES). Cílem databáze je zajistit, aby informace o nebezpečných chemických látkách byly dostupné po celou dobu životnosti výrobků a materiálů, a to i ve fázi odpadu.

SCIP přispívá k lepšímu oběhovému hospodářství, protože zpracovatelům odpadů pomáhá zajistit, aby se tyto látky nenacházely v recyklovaných materiálech. Při výrobě předmětů je podporována náhrada nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami.

Databáze SCIP byla spuštěna a společnosti uvádějící předměty na trh EU již mohou podávat agentuře ECHA svá oznámení. Rámcová směrnice o odpadech vyžaduje předkládání požadovaných údajů od 5. ledna 2021. Spotřebitelé a subjekty zabývající se nakládáním s odpady mají k údajům přístup a mohou je využívat od února 2021.

Databáze byla vyvinuta ve spolupráci se zúčastněnými stranami a specializovanou skupinou uživatelů IT s více než 60 členy. Díky zpětné vazbě od průmyslu obsahuje SCIP mechanismy, které společnostem zjednoduší práci. Například funkce předložení system-to-system pomáhá společnostem podat oznámení automaticky. Umožní jim také spolupracovat, aby mohly oznámení předložit s odkazem na údaje, které již byly předloženy.

Na internetových stránkách ECHA jsou k dispozici podpůrné materiály a otázky a odpovědi s cílem pomoci společnostem pochopit databázi SCIP, je rovněž možné obrátit se na helpdesk ECHA.

  1. listopadu 2020 se bude k databázi SCIPkonat webinář s ukázkou nástrojů a nových funkcí.

Další informace:

Foto: zdroj: Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR