18. 10. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další vyhlášky k chemickému zákonu

K zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů vyšly: vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe a vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech (aktualizováno k 4.10.2017).

Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Vyhlášku ze dne 6. března 2013 připravilo Ministerstvo zdravotnictví podle § 37 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 22 odst. 6 tohoto zákona:

Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:

 • chemických směsích:
 1.  které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné směsi“), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli,
 2. nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli.
 • o detergentech:
 1. poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci,
 2. z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.

Vyhláška je účinná od 15. března 2013.

Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

Vyhlášku ze dne 4. května 2012 připravilo Ministerstvo životního prostředí podle § 17 odst. 2 a § 20 odst. 6 chemického zákona. Tato vyhláška upravuje:

 1. zásady správné laboratorní praxe;
 2. průběh vstupní a periodické kontroly a auditu studie;
 3. rozsah informací, které mají být poskytnuty při vstupní a periodické kontrole a auditu studie;
 4. náležitosti zprávy o průběhu vstupní a periodické kontroly a auditu studie a
 5. vzor osvědčení.

 

Vyhláška č.163_2012 Sb..pdf (966 kB)

Vyhláška č.61_2013 Sb..pdf (418 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR