Tento projekt má čtyři základní cíle: 

  1. Zavedení inovativního způsobu pro neustálé zlepšování profesních dovedností v oblasti BOZP prostřednictvím BENCHMARK VISITS (metodika pro učení a vzdělávání „na místě“)
  2. Zvýšením úrovně BOZP v podnicích sdílením osvědčených postupů, dobré praxe, odstraněním provozní slepoty při identifikování možných rizik v BOZP
  3. Snížení počtu smrtelných pracovních úrazů, úrazů s pracovní neschopností, výskytu nemocí z povolání a tím i finančních ztrát z nich
  4. Šetření nákladů na hledání a realizaci preventivních opatření (sdílením již vyzkoušených a osvědčených nástrojů, příkladů dobré praxe)

Cíle č. 1 až 4 jsou plně v souladu s naplněním Priority č. 2 v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v chemickém průmyslu a na realizaci preventivních opatření v oblasti BOZP.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR