5. 4. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Ústecký kraj oficiální web

Chemické fórum Ústeckého kraje potvrdilo význam a potenciál chemického průmyslu v regionu

Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou uspořádal 22. března Chemické fórum Ústeckého kraje, jehož záměrem bylo při setkání odborníků propagovat chemický průmysl a hledat cesty k zabezpečení lidských zdrojů pro perspektivní chemické odvětví v Ústeckém kraji.

Při zahájení pozdravil stovku účastníků 1. náměstek hejtmana Martin Klika. 
V závěru zprávy je odkaz na prezentace přednášejících.

„Chemie je průmyslovým odvětvím, které je v Ústeckém kraji takříkajíc doma. Vedle těžby uhlí a energetiky je tradiční a důležitou součástí průmyslového profilu našeho kraje. Pro budoucnost tohoto odvětví je důležitá příprava mladých odborníků. V rámci podpory přírodovědného a technického vzdělávání se na přípravě mladých chemiků podílí i Ústecký kraj,“ řekl při zahájení fóra Martin Klika.

Ve svém vystoupení připomněl některé aktivity Ústeckého kraje v oblasti chemie. Pracovní skupina pro chemii iniciovala uzavření Regionální sektorové dohody pro chemii a v rámci její implementace vznikají návrhy řešení vybraných problematik v chemickém průmyslu jako např. řešení nedostatku odborných pracovníků v oblasti chemie. Ústecký kraj je jako jediný region z České republiky členem Evropské sítě chemických regionů (ECRN) od roku 2006. Kraj pomáhá vytvářet lepší prostředí pro chemické firmy v kraji např. zapojením do projektů Logistika v chemickém průmyslu (projekty ChemLog; ChemMultimodal). Zdůraznil i spolupráci kraje s Univerzitou J. E. Purkyně při přípravě vysokoškolských odborníků. V rámci krajského projektu Přírodovědné vzdělávání bude do konce roku 2018 modernizováno 10 laboratoří chemie a 5 odborných učeben chemie v 11 gymnáziích v ÚK s celkovými náklady 40 milionů korun.

V příspěvcích úvodního bloku se odborníci věnovali aktuálním aspektům českého chemického průmyslu v rámci EU, chemickému výzkumu v Ústeckém kraji a potenciálu kraje v oblasti vzdělávání se zaměřením na chemický průmysl. Důležitým tématem byla problematika multimodální dopravy jako příležitosti k posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v Ústeckém kraji.

Nejvýznamnější partnerské firmy chemického fóra měly v druhém bloku příležitost prezentovat perspektivy chemického průmyslu v kraji z pohledu významných hráčů tohoto odvětví. Přestavily se tak společnosti Unipetrol, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Glanzstoff Bohemie, Mondi Štětí a Glencore Agricukture Czech, která je nástupcem někdejší firmy Setuza, pokračovatelem Schichtových závodů, založených v Ústí nad Labem roku 1848.

Dalšímu potenciálu pro rozvoj nových technologií v kraji se věnoval poslední blok fóra. Spolchemie prezentovala svoji tzv. zelenou chemii, postavenou na využití obnovitelných zdrojů surovin. Účastníci konference získali informace o nanotechnologiích a nanomateriálech, o integraci vodíkové mobility, o neenergetickém využití uhlí a o možnostech zpracování lithiových surovin.

Chemické fórum Ústeckého kraje 2018 představovalo po energetickém fóru, podnikatelském fóru, sociálním fóru, bezpečnostním fóru a dopravním fóru další konferenci, na které se významně podílí Ústecký kraj. První krajské chemické fórum znamenalo nejen výměnu informací a zkušeností, ale přineslo i návrhy, jak zvýšit potenciál chemického průmyslu v kraji, a návrhy na přípravu nových mladých odborníků pro odvětví chemie, které má v kraji předpoklady dalšího rozvoje.

Připojujeme odkaz na portál, na kterém jsou již uveřejněny jednotlivé prezentace přednášejících na Chemickém fóru Ústeckého kraje 2018. Naleznete je ZDE.

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR