6. 6. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Chemická recyklace je recyklací pokročilou

Odpadové projekty, například na bázi plazmového zplyňování, ukazují novou a jednoznačně smysluplnou cestu odklonu od skládkování a současného zastaralého energetického využití komunálního a jiného typu odpadu, konkrétně jde o neekologické a neefektivní spalování.

 

Jaká je současná situace na poli CHEMICKÉ RECYKLACE, kterou lze bezesporu považovat za recyklaci pokročilou?  Nejen na tuto otázku se snažili najít odpověď účastníci semináře, který v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uspořádala Ing. Berenika Peštová, Ph.D., poslankyně a předsedkyně sněmovního podvýboru pro environmentální legislativu EU.

 

„Chemická recyklace je vhodným řešením pro plnění v tuto chvíli náročných cílů EU v oblasti recyklace. Uplatnění bezesporu najde v nejrůznějších oblastech. Odpady se navíc stávají velmi zájmovou komoditou, a to i kvůli současné situaci na Ukrajině. I proto bychom měli chemické recyklaci dát prostor,“ uvedla na začátku semináře poslankyně Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

 

„Díky moderním technologiím může chemie pomoct odpadové problematice, ale i cirkulární ekonomice. Produkty chemické recyklace nám mohou přispět jak k plnění recyklačních cílů, tak i jako surovina pro výrobu obnovitelných paliv,“ dodal Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, který se podílel na přípravě této odborné akce.

 

„Jak stále říkám, města a obce nesou největší odpovědnost za odpady svých občanů, proto jsou zastánci maximálního využití odpadů jako zdroje materiálu či energie. Moderní technologie chemické recyklace vnímáme jako efektivní příležitost v porovnání s dalšími již ověřenými alternativami,“ doplnil místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

 

Jak bylo na semináři několikrát řečeno, díky moderním technologiím bychom mohli v budoucnosti využít veškerý odpad materiálově, ale například i v energetice, v dopravě apod. Nyní je však nutné najít cestu, jak zavedení těchto technologií, které jsou účinné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň i finančně efektivní, podpořit.

 

„Celý technologický proces konverze a zpětného využití vstupní suroviny na bázi plazmového zplyňování zabezpečuje pozitivní environmentální parametry způsobu nakládání s odpadem a rovněž vykazuje zajímavé ukazatele finanční návratnosti.,“ přiblížil přítomným jednu z technologií, konkrétně plazmové zplyňování, Ing. Petr Břenek ze společnosti PGP Terminal, a.s.

 

„Investice do nových inovativních technologií chemické recyklace rozhodně mají smysl pro celou společnost. Jejich největší výhodu vnímám například v možnosti recyklace plastů, které jsou v jiných podmínkách jen obtížně recyklovatelné,“ dodala na závěr poslankyně Ing. Berenika Peštová, Ph.D., s tím, že je nutné stabilizovat legislativní rámec, aby se „podmínky neustále neměnili a dalo se některé projekty dotáhnout do jejich úspěšného konce“.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR