6. 10. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Bylo zjištěno, že 23 % dovezených výrobků není v souladu s REACH a CLP

Projekt fóra ECHA zjistil, že pětina kontrolovaných výrobků dovezených do EU nevyhovuje REACH a CLP. Některé výrobky obsahovaly nepovolená množství nebezpečných látek podléhajících v EU omezení, jiné byly nesprávně označeny (zveřejněno ECHA 24. 9. 2020).

Kontrolní orgány a celní inspektoři v 16 členských státech zkontrolovali téměř 1 400 výrobků, přičemž u více než 300 (23 %) bylo zjištěno, že nesplňují určité povinnosti podle nařízení REACH a nařízení CLP. Výrobky byly kontrolovány na strategických vstupních místech, jako jsou letiště a přístavy a také na vnitrostátních celních úřadech.

Většina kontrol sledovala dodržování povinností spojených s omezením podle nařízení REACH a zaměřila se na přítomnost kadmia, olova a niklu ve výrobcích. Z 1 225 provedených kontrol 17 % výrobků obsahovalo množství těchto látek nad požadovaným limitem. Výsledek je podobný jako u předchozího projektu fóra o omezeních (REF-4) v roce 2016. Největší nesoulad byl zjištěn u kadmia ve špercích.

Dodržování povinnosti týkající se omezení bylo kontrolováno u 79 % výrobků a z toho 74 % nevyhovujících výrobků bylo dovezeno z Číny, ze Spojených arabských emirátů, Indie, Thajska, Severní Makedonie a Madagaskaru. Pokud budou takové výrobky uvedeny na trh, může to ohrozit zdraví spotřebitelů. Dovozci předmětů obsahujících chemické látky musí proto zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s povinnostmi podle nařízení REACH.

Z hlediska dodržování povinností podle nařízení CLP bylo zkontrolováno 167 výrobků a 64 % z nich nevyhovělo požadavkům. Nedostatky byly především při označování, kdy nejčastěji chyběla verze v národním jazyce, dále použití nesprávných piktogramů a signálních slov nebo jejich nedostatek na štítku etikety.

Jedním z cílů tohoto projektu bylo posoudit, jak v praxi funguje spolupráce mezi orgány pro vymáhání podle nařízení REACH/CLP a celními orgány.

Projekt zkoumal různé výrobky, na které se vztahují omezení pro předměty a šperky podle tří záznamů v příloze XVII nařízení REACH (položky 23, 27 a 63) a označování a balení látek a směsí podle CLP.Z uvedených výsledků vyplývá, že dovozci musí zvýšit své úsilí z hlediska dodávky bezpečných výrobků, které budou v souladu s REACH a CLP.

Je potřeba cíleně prosazovat tato konkrétní omezení a přísněji prosazovat nařízení REACH a CLP na vstupních místech do EU.

Další informace:

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR