23. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

S účinností od 1. ledna 2023 musejí být všechny bezpečnostní listy (nově vypracované i stávající) v souladu s výše uvedeným nařízením Komise (EU) 2020/878. Mezi nejdůležitější změny ustanovení a formátu bezpečnostního listu patří:

  • zavedení specifických požadavků pro nanoformy;
  • začlenění do práva EU 6. a 7. revize GHS;
  • povinnost uvádět jednoznačný identifikátor složení UFI (oddíl 1.1);
  • povinnost uvádět specifické požadavky pro látky a směsi s vlastnostmi endokrinních disruptorů;
  • povinnost uvádět specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity (oddíl 3.1 a 3.2).

Více informací naleznete v „Pokynech pro sestavení bezpečnostních listů“ vydaných agenturou ECHA.

Ke stažení:

Nařízení Komise (EU) 2020_878[pdf, 805 kB]

 

Foto: ilustrační/ pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR