2. 11. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Babette Pettersen: Evropa musí podporovat technologie zachycování a využívání uhlíku

Jak můžeme komerčně využít dekarbonizaci? Co by měla Evropa (EU) udělat v oblasti dekarbonizace, aby její podniky (firmy) zůstaly konkurenceschopné? Přečtěte si krátký rozhovor s Babette Pettersen, viceprezidentkou mezinárodní společnosti LANZATECH EUROPE, kterou v ČR zastupuje členská firma Svazu chemického průmyslu ČR PGP Terminal, a.s.

Babette Pettersen, která je mimo jiné expertkou na FERMENTAČNÍ TECHNOLOGII, vystoupila na říjnovém mimořádném setkání s názvem CO2 Czech Solution Group aneb business příležitost dekarbonizace.

Více o tomto mimořádném setkání se dočtete ZDE.

JAK MŮŽEME KOMERČNĚ VYUŽÍT DEKARBONIZACI?

Uhlík je všude kolem nás, nejen v palivech, ale i v našem oblečení, nábytku, domech, dokonce i v zubní pastě a pracím prášku! Musíme najít zdroje uhlíku, které nepocházejí z primárních fosilních zdrojů, a recyklace uhlíku prostřednictvím zachycování a využívání uhlíku je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Recyklací uhlíku, který se již nachází nad zemí, se vyhneme nutnosti těžit další primární uhlík ze země a vyrábět výrobky s nižší uhlíkovou stopou. Jedná se o formu dekarbonizace. Uhlíku se nemůžeme zcela zbavit, ale můžeme najít nové způsoby získávání, využívání a likvidace uhlíku
v komerčních aplikacích. Příkladem může být výroba textilu, výrobků pro péči o domácnost a kosmetiky a udržitelných leteckých paliv.

CO BY MĚLA EVROPA (EU) UDĚLAT V OBLASTI DEKARBONIZACE, ABY JEJÍ PODNIKY (FIRMY) ZŮSTALY KONKURENCESCHOPNÉ?

Evropa musí podporovat technologie zachycování a využívání uhlíku (CCU), jako je technologie společnosti LANZATECH, souběžně s přístupy CCS, které zachycují uhlík pod zemí. V současné době nejsou společnosti motivovány k nahrazování fosilního uhlíku uhlíkem CCU, a proto budou společnosti zabývající se technologiemi CCU hledat možnosti nasazení technologií jinde. Například v USA existují daňové úlevy pro CCU, Indie a Čína mají podpůrné politické rámce pro paliva vyrobená z recyklovaného uhlíku.

 V ČEM JE FERMENTAČNÍ TECHNOLOGIE JEDINEČNÁ?

Při průmyslové činnosti vznikají odpadní plyny, které se buď spalují, nebo se spalují pro výrobu energie a vypouštějí se jako emise CO2. V ocelářském průmyslu vznikají plyny s vysokým obsahem CO v důsledku chemie výroby oceli. Tento plyn je zachycován a veden do specializovaných fermentačních nádob společnosti LANZATECH naplněných přirozeně se vyskytujícími mikroorganismy, které spotřebovávají uhlík v proudu plynu a rostou, přičemž v procesu fermentace, což je přirozený biologický proces, vyrábějí etanol. Tímto způsobem se uhlík, který již našel primární využití při výrobě oceli, znovu využívá k výrobě etanolu a dalších chemických látek. Mnoho produktů, které mohou pocházet z recyklovaného uhlíku, by jinak bylo vyrobeno z primárního fosilního uhlíku, a tak recyklace uhlíku tímto způsobem nejenže udržuje plynný uhlík v atmosféře, ale zabraňuje nutnosti těžit další uhlík ze země. Spotřebitel si tak může vybrat, zda chce nakupovat zboží nebo služby, u nichž byly emise uhlíku vyrobeny recyklací odpadů, což zlepšuje kvalitu místního ovzduší a zvyšuje udržitelnost věcí, které kupujeme. Je to jako možnost vybrat si recyklovaný plast, ekologické produkty nebo papírové zboží s certifikátem FSC.

Recyklace uhlíku dává lidem možnost vybrat si, odkud pochází uhlík v jejich výrobcích.

Dříve nikdo nepovažoval použití plynů jako vstupní suroviny za smysluplné kvůli nutnosti nákladného čištění, ale biologická konverze dokáže přijímat chaotické vstupy z průmyslových odpadních toků
a produkovat konzistentní stabilní toky produktů.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR