ARCHIV 2023

ARCHIV 2023

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2022/2023“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a další ročníky soutěže ve školním roce 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 vyhlašuje 4. ročník soutěže 2022/2023 pro pedagogy vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a nižších stupních 8-letých gymnázií.

Časové nastavení

 Datum vyhlášení projektu na stránkách https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz :               15.12.2022

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                                                                          26.7.2023

Vyhodnocení předložených projektů:                                                                                              11.8.2023

Vyhlášení nejlepších projektů:                                                                                                          11. 8. 2023

Předání ocenění autorům vyhodnocených projektů na Večeru s českou chemií:                14. září 2023

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci:                                                                   leden 2024/ YouTube SCHP ČR

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích. Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na následné celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy nebo nižšího stupně 8-letého gymnázia, který zajišťuje výuku chemie (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo). Učitelé, kteří se soutěže zúčastnili více než 3x, již nebudou honorováni, ale do projektu se mohou zapojit.

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.) Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2022/2023. Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny (min. 4h). Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1. K formuláři se stručným popisem obsahu projektu soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) v rozsahu dle jeho uvážení, na jejímž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány. Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.) označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 26.7.2023 na adresu: Svaz chemického průmyslu ČR, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9.

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost pro rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu. Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 11.8.2023. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze v 14. září 2023.

2023_6_16_Výzva UCHA 2022_2023_prodlouzeni_26_7.pdf (169 kB)

PLAKAT UCHA 2022_23.pdf (854 kB)

2022_12_15_Příloha k výzvě na předkládání projektů_UCHA 22-23_final(3).docx (15 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR