ARCHIV 2022

ARCHIV 2022

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2021/2022“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a 1. a 2. ročník soutěže ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 vyhlašuje 3. ročník soutěže 2021/2022 pro vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a ekvivalentních třídách víceletých gymnázií, s cílem zvýšit zájem o studium chemie vycházejíce z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy. Je zřejmé, že i přes významnou změnu vlády k platové problematice učitelů nadále dochází k úbytku učitelů chemie (a následně poklesu zájmu žáků o studium odborných předmětů, v daném případě chemie), a proto vnímáme, že je potřebné napomoci i k motivaci a stabilizaci učitelů s tímto zaměřením. Cílem projektu je tedy podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a následně sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Cílovým záměrem projektu je nejenom motivace pro mladé učitele vyučující chemii, ale i v dalších ročnících soutěže motivovat studenty pedagogických vysokých škol (kateder didaktiky chemie na dalších universitách či vysokých školách) a současně stabilizovat zkušené pedagogické pracovníky již působící na ZŠ v celé ČR. Nejlepší předložené projekty z pilotního ročníku 2018/2019 byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila 29.1.2020 v Praze. Následující ročník vyvrcholil konferencí 27.1.2021 (z důvodu pandemie organizované on-line), kterou najdete na YouTube: Konference "Učme chemii atraktivně!" 27.1.2021 - YouTube. U příležitosti této konference jsme ocenili i programy České televize na podporu vzdělávání, mj. i proto, že na chemii „nezapomínají“. Vyhodnocené projekty 2. ročníku 2020/2021 byly prezentovány na konferenci uskutečněné 26. ledna 2022 (ke zhlédnutí na Konference "Učme chemii atraktivně!" 26.1.2022 - YouTube).

Nejlepší předložené projekty z ročníku 2021/2022 budou opět finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií 10.11.2022. Předpokládáme, že vyhodnocené projekty (jako příklad dobré praxe) by byly v lednu 2023 prezentovány na připravované konferenci pro učitele chemie v národním měřítku. Tento ročník bude realizován celostátně pro pedagogy vyučující chemii na základních školách a nebo v ekvivalentních třídách víceletých gymnázií.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                                    7.12.2021

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                             31.7.2022

Vyhodnocení předložených projektů:                                                 do 15.9.2022

Sdělení soutěžícím:                                                                                 do 15.10.2022

Vyhlášení nejlepších projektů:                                                              10.11.2022

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci                          leden 2023

 

Vyhlášení projektu na stránkách  https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz

 

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie) a nebo učitel v ekvivalentních třídách víceletých gymnázií. Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2021/2022.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

K formuláři se stručným popisem obsahu projektu soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) dle jeho uvážení, na jejíž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.7.2022 na adresu:

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.10.2022. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 10.11.2022.

7. 2. 2022 / ARCHIV 2022 / Zdroj: SCHP ČR

Konference: Učme chemii atraktivně! 26.1.2022

Dne  26.1.2022 se uskutečnila on-line konference soutěže "Učme chemii atraktivně!" – prezentujícími byli ocenění učitelé ZŠ ve 2. ročníku soutěže 2021. Záznam konference a partnery soutěže naleznete na YouTube kanálu SCHP ČR SCHP ČR - YouTube. Níže jsou ke stažení prezentace oceněných...

1

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR