30. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Petr Jarolímek

Americká firma vyvíjí „chemický recyklační proces“ pro plasty

Americká chemická firma Eastman vyvíjí postup recyklace polyesterového plastového odpadu, který rozkládá materiál chemickým procesem tak, aby mohl být použit při výrobě nových polymerů.

Jednou z evropských zemí, na které se Eastman zaměřuje při zavádění procesu chemické recyklace, zejména s ohledem na cíle recyklovaného obsahu v nových plastových obalech, je Spojené království.

Polyesterový plast se obvykle nachází v aplikacích včetně oděvů a jako PET v obalech potravin a plastových lahvích na vodu a nealkoholické nápoje.

Video o recyklaci najdete zde.

Eastman říká, že za použití procesu známého jako metanolýza, který spočívá v teple, tlaku a metanolu aplikovaných na materiál, může zpracovávat nízkohodnotné polyesterové odpady a rozkládat je na jejich základní „polymerní stavební bloky“.

Výsledné výstupy, které zahrnují monomery dimethyltereftalát (DMT) a ethylenglykol (EG), mohou být potom použity pro výrobu nových polymerů pro použití v širokém rozsahu aplikací.

Přestože existují zavedené odpady, jako jsou PET lahve, u nichž je používána mechanická recyklace - přičemž materiál je sbírán, tříděn, promýván a drcen nebo granulován - proces je závislý na dostupnosti vysoce kvalitních surovin a polymery mají konečnou životnost.

Potenciál chemické recyklace

Chemická recyklace má potenciál pro vyšší kvalitu produkce a může být aplikována na méně kvalitní, kontaminovanější směsné odpady. Eastman tvrdí, že proces „pokročilé cirkulární recyklace“ by mohl doplnit stávající aplikace v oblasti mechanické recyklace.

Mark J. Costa, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eastman, řekl: „Uznáváme, že plastový odpad představuje složitý problém, který vyžaduje pokročilá řešení. Navázali jsme kontakt s potenciálními partnery a vidíme, že o tato řešení je v celém hodnotovém řetězci velký zájem.

Naše dlouhá historie technických znalostí týkajících se chemických procesů, včetně metanolýzy, a naše vedoucí pozice v chemii kopolyesterů nám umožňují poskytnout toto inovativní řešení vzhledem k rostoucím výzvám pro životní prostředí ze strany plastového odpadu.“

Chemická recyklace má potenciál pro vyšší kvalitu produkce a může být aplikována na méně kvalitní, kontaminovanější směsné odpady.

Společnost Eastman v současné době provádí studii proveditelnosti týkající se návrhu a výstavby zařízení pro metanolýzu v komerčním měřítku a již se zapojila do počátečních diskusí s potenciálními partnery o možné výstavbě továrny. Jejím cílem je v příštích třech letech provozovat rozsáhlé a pokročilé zařízení pro cirkulární recyklaci.

David A. Golden, senior víceprezident společnosti Eastman, ředitel pro právní a udržitelný rozvoj a firemní tajemník, sdělil: „Jsme přesvědčeni, že máme povinnost zvyšovat materiální kvalitu života. Vzhledem k tomu, že roste poptávka po výrobcích s udržitelným životním cyklem, nadále stavíme na našem dědictví technologických platforem světové úrovně a produktových inovací, abychom nabízeli řešení na molekulární úrovni. 

Dnes, více než kdy jindy, svět potřebuje inovace. Jsme nadšeni možnostmi, kterých je možno dosáhnout v rámci hodnotového řetězce, napříč průmyslovými odvětvími a spolu s dalšími partnery. Vyvíjíme zvýšené úsilí, abychom docílili co největšího kolektivního dopadu.“

Chemický gigant Eastman sídlí v Tennessee a má výrobní závody v USA, v Číně, Brazílii, Německu, Nizozemsku a v Newportu v jižním Walesu ve Spojeném Království. Společnost dosáhla v roce 2018 tržeb ve výši 10 miliard dolarů.

Související odkazy

Eastman Chemical Company

Zdroj: letsrecycle.com

 

Foto: Zdroj: Eastman

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR